Jak nabízejí síťoví operátoři optický internet v největších městech České republiky?

V předminulé studii se náš tým z oblasti telekomunikací zaměřil na to, kam až jsou schopni operátoři zajít, aby udrželi svého zákazníka (bližší informace a možnost získání kompletní zprávy naleznete zde).  V zatím poslední volně prodejné studii však směřovala pozornost našeho týmu zcela odlišným směrem – na nabídku internetu se zaměřením na optický internet a využití potenciálu zákazníka. Hlavní závěry této studie nyní uvolňujeme.

S příchodem pandemie onemocnění COVID-19 se ukázalo, že kvalitní domácí internetové připojení je klíčové nejenom pro domácnosti, ale i pro malé i velké zaměstnavatele k tomu, aby dokázali důstojně přečkat krizové období, které s sebou tato doba přinesla. Práce z domova, která byla v mnohých společnostech nabízena jako pracovní benefit, se vlivem dynamického vývoje pandemie stala pro zaměstnance samozřejmostí a někdy i nutností.  

Pro efektivní práci z domova je podmínkou, aby jednotlivé domácnosti disponovaly kvalitním internetovým připojením. Která technologie internetového připojení je první volbou prodejců síťových operátorů v největších městech České republiky? Jakým způsobem a zda vůbec prodejci argumentují pro optický internet? Dokáží prodejci využít potenciálu zákazníka a připravit nabídku nad rámec původního dotazu na internet? To vše jsou otázky, na které odpovídá kompletní závěrečná zpráva.

V předvánočním období, kdy současně probíhala nabídka vánočních kampaní operátorů, bylo navštíveno celkem 60 poboček síťových operátorů O2, Vodafone a T-Mobile napříč celou Českou republikou. Každý z operátorů čelil na dvaceti svých pobočkách identickému dotazu od proškolených mystery shopperů, kteří přicházeli na prodejnu s obecným dotazem na internet na doma. Shoppeři disponovali adresou, na které byla dostupná vysoká rychlost internetu, a sledovali jsme, zda-li zazní nabídka optického internetu. Mystery shoppeři sdělovali stejnou adresu vždy všem třem operátorům v dané lokalitě. V případě, že se prodejci o optickém internetu spontánně nezmínili, byla jim položena návodná otázka na toto téma, aby zazněl alespoň popis nebo upřesnění nabízené technologie.

Vůbec nejlépe si vedli prodejci T-Mobile, kteří nabízeli optický internet v 90 % případů. Prodejci Vodafone tuto technologii nabízeli jako nejvhodnější v 85 % případů a O2 jen v 60 % případů. Konkrétní argumentaci prodejců k této technologii, zjišťování potřeb zákazníků, tah na branku i subjektivní hodnocení tajných zákazníků naleznete v kompletní závěrečné zprávě, která je stále k dispozici.  

Operátor O2 nejvíce vynikal v nabízení spojení vícero služeb dohromady. K poptávanému internetu přidal do výhodnějšího balíčku další služby v 70 % případů. Prodejci Vodafone totéž učinili v 50 % případů a prodejci T-Mobile jenom ve 45 % případů.

Absolutním propadákem se stala nabídka vánoční kampaně. Dalo by se očekávat, že v období před Vánoci budou prodejci nabízet své výhodné vánoční akce, které by ještě více podpořily zákazníky k uzavření nabízených služeb. Tento předpoklad však naplnili pouze prodejci operátora Vodafone, který v 80% případů komunikoval akci na svoji TV. Zbylí dva operátoři komunikovali vánoční kampaň pouze v 5 % případů, což představuje jednoho prodejce z dvaceti.

Výrazně nejspokojenější odcházeli mystery shoppeři z prodejen T-Mobile, přestože v některých sledovaných oblastech operátor zaostával. Byla to právě jejich subjektivní spokojenost, která rozhodla o tom, že by mystery shoppeři ve více než polovině případů nabídku tohoto operátora přijali? Nejenom na tuto otázku, ale i na mnoho dalších, odpovídá kompletní závěrečná zpráva.

Podrobné výsledky celého průzkumu, včetně výsledků jednotlivých sledovaných oblastí, jsou k dispozici na emailu pavel.keclik@marketvision.cz.

Více informací o našich aktivitách v oblasti telekomunikací naleznete zde: www.marketvision.cz/telekomunikace