Market Vision s.r.o.

Baarova 1405/3a
140 00  Praha 4 - Michle

IČO: 26502097

DIČ: CZ26502097

+420 224 255 950

info@marketvision.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86192

Market Vision Slovakia s.r.o.

Ružová dolina 6
821 08 Bratislava Slovenská republika

IČO: 35949376

DIČ: 2022050063

+421 255 410 643

info@marketvision.sk

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku OS Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 37118/B

Future Rockstars s.r.o.

Baarova 1405/3a
140 00  Praha 4 - Michle

IČO: 08689458

DIČ: CZ08689458

+420 224 255 950

hello@futurerockstars.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86192

Jak se k nám dostanete?

Rádi Vás osobně přivítáme v prostorách naší firmy. Stavte se:

directions_bus

autobus BB2 ze stanice Budějovická do zastávky Filadelfie

directions_bus

autobusy č. 118, 124, 170 - zastávka Brumlovka

local_parking

možnost parkování přímo před firmou nebo v placené zóně

directions_walk

pěšky z metra Pankrác/Budějovická s využitím podchodu pod magistrálou

Spojte se s námi!

Máte dotaz nebo byste s námi rádi realizovali projekt? Rádi Vám pomůžeme.

contact photo

Baarova 1405/3a
140 00  Praha 4 - Michle

+420 224 255 950

info@marketvision.cz

Whistleblowing

Tento oznamovací systém je určen k oznámení protiprávního jednání souvisejícího s agendou spadající do působnosti společnosti Market Vision s.r.o.

Informace před podáním oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.


Oznámení lze podat:

  • elektronicky prostřednictvím online formuláře
  • v listinné podobě na adrese Market Vision s.r.o., Baarova 1405/3a, 144 00 Praha 4 (oznámení podávejte v zalepené obálce s označením: „Whistleblowing – NEOTVÍRAT"),
  • telefonicky na čísle +420 773 669 411 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam),
  • osobně (schůzku je možné sjednat telefonicky),
  • Ministerstvu spravedlnosti na tomto odkazu (nelze-li oznámení předat k vyřízení příslušné osobě, má oznamovatel právo využít tento způsob).

Market Vision s.r.o. nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Anonymní oznámení učiněná prostřednictvím VOS nejsou považována za oznámení ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů.

Podrobné informace naleznete zde.