Kam až jsou schopni mobilní operátoři zajít, aby udrželi svého zákazníka nebo získali nového?

Náš tým pro oblast telekomunikací realizoval průzkum, ve kterém se zaměřil na tuzemské telekomunikační „podsvětí“ třech největších operátorů – a to jak na jejich retenční, tak i akviziční nabídky. Nechají si operátoři snadno utéci svého zákazníka? Vše je podrobně popsané v kompletní závěrečné zprávě.

Trojici operátorů T-Mobile, Vodafone a O2 postavila novela zákona o elektronických komunikacích účinná od dubna 2020 vůči spotřebitelům do značné nevýhody. Podstatně se zkrátila doba přenesení čísla k jinému operátorovi a zároveň byla stanovena i nová výše sankcí za předčasné ukončení smlouvy, což by teoreticky mělo znamenat větší boj o každého zákazníka. V rámci této studie byly realizovány akviziční procesy, ve kterých bylo zjišťováno, jak moc se snaží konkurenční operátor získat nového zákazníka, který již obdržel retenční nabídku, se kterou byl jakoby nespokojený a měl připravený Ověřovací kód účastníka.

Mystery shoppeři z řad reálných zákazníků mobilních operátorů, kteří se účastnili tohoto průzkumu, si u svého operátora nejprve vygenerovali Ověřovací kód účastníka, čímž dali najevo svou vůli k přenosu daného čísla k jinému operátorovi. Jak se v těchto momentech chovají naši přední operátoři? Mystery shoppeři byli dále proškoleni, aby vystupovali příjemně, avšak asertivně. Vždy museli vyjádřit nespokojenost s první nabídkou a požadovali její vylepšení. V kolika případech byl ochotný operátor nabídnout ještě výraznější slevu? I to je k dočtení v plném znění výzkumné zprávy.

Se získanou nejvýhodnější nabídkou od svého stávajícího operátora kontaktovali mystery shoppeři konkurenční zákaznické linky, kde vyjádřili svou nespokojenost s tímto operátorem a přidali informaci o tom, že mají připravený Ověřovací kód účastníka. Následně sledovali, jak moc bude oslovený operátor schopen konkurovat jejich stávající retenční nabídce. 

Celkem bylo v rámci průzkumu získáno 43 nabídek, z nichž 16 nabídek bylo z retenčních oddělení operátorů, a zbylých 27 z akvizičních oddělení mělo daného zákazníka přimět k tomu, aby opustil svého současného operátora. Naše volně prodejní studie odpovídá na to, jak je to ve skutečnosti. Bojují pracovníci zákaznických linek opravdu o každého zákazníka a umožňují jim to vůbec samotní mobilní operátoři?

Studie je rozdělena do kategorií dle útraty za hlasový tarif, u kterého si konkrétní zákazník generoval ověřovací kód účastníka, na tři segmenty: 1-499 Kč, 500-999 Kč, 1000 Kč a více.

Aby byl prodejce úspěšný, je důležité znát potřeby svých zákazníků. Tabulka níže vypovídá o tom, že se prodejci téměř vůbec neptají na zájem v oblasti televize a to i přestože každý z operátorů disponuje kvalitní nabídkou. V oblasti zjišťování potřeb byl nejdůkladnější modrý operátor O2, který se i zároveň nejvíce snažil udržet si své zákazníky. Ovšem snaha získat nového zákazníka byla minimální a v žádném případě nedokázal operátor konkurovat akviziční nabídkou.

image

Zjišťování potřeb za všechny operátory dohromady

Největší snahu o získání nového zákazníka předvedl T-Mobile, který zanechal velmi dobrý dojem na potenciální zákazníky, kteří byli v 89 % spokojeni s realizovaným hovorem. V některých případech byly dokonce akviziční nabídky výhodnější než retenční nabídky pro stávající zákazníky.

Červený operátor Vodafone u svých stávajících zákazníků doslova pohořel. Ani snaha získat nového zákazníka nebyla dle výsledků přesvědčivá, nicméně subjektivní hodnocení operátorů na zákaznické lince dosáhlo hodnoty 72 %. Takto vysoké hodnocení je však důsledkem jediného úspěšného akvizičního procesu, protože i přes slabé hodnocení dokázal Vodafone jako jediný reálně získat nového zákazníka a prokázal tak, že český telekomunikační trh je i v roce 2021 nadále velmi nevyzpytatelný. Úspěšnou akviziční nabídku můžete vidět na schématu níže.

Ukázka úspěšné akviziční nabídky Vodafone

Nejčastěji byly zákazníkům nabízené tyto tarify:

  • Neomezené volání, neomezené SMS a 2 GB,
  • Neomezené volání, neomezené SMS a 4 GB,
  • Neomezené volání, neomezené SMS a neomezená data.

Zajímavé porovnání těchto tarifů, které byly nabídnuty v rámci akvizičního nebo retenčního telefonátu, naleznete v kompletní závěrečné zprávě, a to včetně nabídnutých cen. Například Vodafone nabídl neomezený tarif se 4 GB dat v rámci retenční nabídky za 337 Kč. T-Mobile pak dokázal svému zákazníkovi díky programu Magenta 1 nabídnout neomezený tarif se 20 GB dat za výhodnější cenu, než potenciálnímu zákazníkovi neomezený tarif s 5 GB dat.

V některých případech byli operátoři schopni připravit opravdu velmi zajímavé nabídky (zejména retenční), které Mystery Shoppeři s radostí přijali. Závěrem lze tvrdit, že novela zákona z dubna 2020 opravdu pomohla spotřebitelům. O kom se to však nedá tvrdit, jsou virtuálních operátoři, kteří zcela jistě nemohou konkurovat těmto neveřejným nabídkám síťových operátorů a nadále tak zůstává otázkou, jakým směrem se bude český telekomunikační trh nadále ubírat.

Podrobné výsledky celého průzkumu, včetně výsledků jednotlivých sledovaných oblastí jsou k dispozici na emailu pavel.keclik@marketvision.cz

Více informací o našich aktivitách v oblasti telekomunikací naleznete zde:  https://www.marketvision.cz/telekomunikace