Automotive

„Se společností Market Vision s.r.o. spolupracuje naše společnost úspěšně již několik let.

Mystery Shopping v podání Market Vision s.r.o. se stal rychlým, kvalitním a účinným nástrojem řízení kvality obsluhy v rámci naší sítě koncesionářů/dealerů. Služby agentury využíváme zejména v oblasti prodeje nových vozů a servisu. Agenturu doporučujeme jako specializovaného dodavatele služeb.“

„Rád bych poděkoval firmě Market Vision s.r.o. za vynikající práci při tvorbě a zajištění projektu Mystery Shoppingu v České a Slovenské republice.

Naše tříletá spolupráce je na špičkové úrovni. Profesionální provedení a výstupy z Mystery Shoppingu dlouhodobě pomáhají k naplnění cílů, a to především v oblasti zákaznické spokojenosti.“

„Naše zastoupení pro střední a východní Evropu spolupracuje se společností Market Vision už bezmála osm let.

Vysoká úroveň profesionality včetně flexibilního a inovativního přístupu našeho partnera jsou na takové úrovni, že jsme se, kromě spolupráce v blasti Mystery Shoppingu, rozhodli tuto spolupráci rozšířit i na oblast poprodejních služeb našich dealerů ve všech osmi zastupovaných trzích.“

Bankovnictví

„Společnost Market Vision patří v oblasti Mystery Shoppingu a monitoringu trhu k nejlepším, se kterými jsem se setkal.

U Market Vision vidím velkou snahu o porozumění cílům zadavatele a o přidanou hodnotu. Výstupy jejich práce se nesou v duchu "co ještě můžeme zlepšit" abychom byli více proklientští a nejsou pouze represivním nástrojem poukazujícím na to "co všechno děláme blbě". I když i to je důležité si umět přiznat.“

„Výhodu agentury Market Vision vidím především v bohatých zkušenostech, tzn. sami přicházejí s doporučeními a návrhy, jak konkrétní věc udělat.

Odpadá tak bolestivá cesta pokusů a omylů jak nové měření správně nastavit. Další výhoda je velká flexibilita při řešení jednotlivostí s konkrétními mystery návštěvami.“

„S kolegy z Market Vision realizujeme už 3 roky Mystery Shopping na našich i konkurenčních pobočkách. Se spoluprací jsme velmi spokojeni, agentura vždy pečlivě zvažuje zadání a hledá nejvhodnější způsob realizace zadaného úkolu.

Realizace probíhá rychle a efektivně, případné nestandardní situace jsou ihned vyřešeny. Obzvlášť oceňujeme aplikaci Spring jako přehledný způsob reportingu a ukládání jednotlivých záznamů z provedených návštěv.“

Farmacie

„S agenturou Market Vision spolupracujeme již dlouhou dobu. Velmi oceňuji proaktivní a profesionální přístup v procesu celého Mystery Shoppingu.

Nemohu také opomenout profesionální reporting.“

Gastro & zábava

„Se společností Market Vision spolupracujeme téměř dva roky v oblasti Mystery Shoppingu.

Jedná se o kontinuální měsíční měření úrovně zákaznické obsluhy v rámci našich prodejen.

Oceňujeme především vysokou profesionalitu, kvalitní online reporting a vysokou úroveň proklientského přístupu. Služby Market Vision mohu doporučit.“

„Společnost Market Vision s.r.o. pro nás již 2. rokem provádí službu Mystery Shopping v našich restauracích.

Jejich aplikace "Spring" nám přináší rychlé a přehledné zpracování potřebných dat a informací, které nám přináší rychlou zpětnou vazbu o kvalitě námi poskytovaných služeb.“

„S agenturou Market Vision jsme začali spolupracovat teprve nedávno, ale i za tu dobu nám dokázala, že je skutečným odborníkem v oblasti Mystery Shoppingu.

Díky jejím výsledkům jsme mohli analyzovat a zkvalitnit prodej jediného originálního londýnského čaje v České a Slovenské republice, komunikaci se zákazníky a také lépe ohodnotit své zaměstnance.”

Luxusní zboží

„It’s been more than 2 years that Market Vision conduct visits and we are more than satisfied with their work quality. The contact is easy and professional.“

Pojišťovnictví

„S výzkumnou agenturou Market Vision se nám podařilo implementovat do firmy pravidelný monitoring trhu a především odstartovat systematický Mystery Shopping všech prodejních a informačních kanálů pojišťovny.

Jako osoba odpovědná za výzkum a analýzy oceňuji především to, že agentura Market Vision garantuje propracovaný systém kontroly výstupů, dodává jednotlivé části výzkumů včas, participuje na všech osobních prezentacích výstupů a nabízí zabezpečený online nástroj pro prezentaci výsledků.“

„Spolupráce s Market Vision byla ukázka profesionality v každém okamžiku. Projekt dokázali připravit a rozjet přesně podle námi požadovaného harmonogramu a následně doručit výsledky v nadstandardní kvalitě.“

„Pojistný trh je velmi specifický. Vzhledem ke skutečnosti, že tento trh má velkou variabilitu produktů, jejichž srovnání je velmi obtížné, spolupracujeme s agenturou Market Vision. Agenturu Market Vision považujeme za experta na projekty typu Competitive Intelligence a Mystery Shopping.“

Retail

„V loňském roce jsme spolupracovali s Market Vision, s. r. o. na projektu Mystery Shoppingu v maloobchodních prodejnách.

Na základě této spolupráce, kdy společnost prokázala profesionalitu, vysokou úroveň poskytovaných služeb a výborný zákaznický servis, jsme se rozhodli pokračovat v této aktivitě společně s Market Vision, s.r.o. i v letošním roce.“

„Od roku 2009 pro nás agentura Market Vision realizuje pravidelný Mystery Shopping, prostřednictvím kterého získáváme zpětnou vazbu na konkrétní prodejce a podněty k rozvoji zákaznického servisu.

Během naší dlouholeté spolupráce nám agentura dokázala, že je skutečným odborníkem v této oblasti. Můžeme ji s klidným svědomím doporučit.“

„Agentura Market Vision pro nás pracuje v oblasti monitoringu promočních nabídek konkurence. Tuto práci provádí svědomitě a přesně dle našich požadavků, což je důkazem jejich profesionality.“

Stavebnictví

„Profesionální a flexibilní přístup agentury Market Vision nám významným způsobem pomáhá poznat, zda máme interní standardy naší maloobchodní sítě nastaveny tak, aby úroveň Customer Experience motivovala skutečného zákazníka k opětovné návštěvě prodejny.

Výstupy z výzkumů, které máme k dispozici rychle a online, umožňují dělat rychlá rozhodnutí.“

„Ukončili jsme první projekt a máme jasno: Profesionalita, rychlost a osobní přístup společnosti Market Vision nám přinesl zásadní zdokonalení služeb naší obchodní sítě.

Využití služeb Market Vision pro nás bylo velmi dobrou investicí. Těšíme se na další spolupráci!“

„S agenturou Market Vision jsme začali spolupracovat v roce 2010, kdy jsme jí svěřili projekt Mystery Shoppingu v síti našich obchodních partnerů v České republice a na Slovensku.

Dosavadní spolupráce probíhá na profesionální úrovni. Služby Market Vision budeme i nadále rádi využívat.“

Telekomunikace

„Po víceleté spolupráci s agenturou Market Vision a předešlé zkušenosti s jinými agenturami zabývajícími se Mystery Shoppingem spatřuji největší přínosy ve flexibilitě a profesionalitě.

Agentura se vždy dokáže plně přizpůsobit našim potřebám a požadavkům. Pružně reaguje během projektu, přichází s vlastními nápady. Dodávané výstupy jsou v požadované kvalitě a čase.“

„Agentura Market Vision nám v průběhu dlouholeté spolupráce dokázala, že je skutečným odborníkem nejenom v oblasti kvantitativních a kvalitativních analýz, ale také v oblastech pro nás neméně důležitých – Mystery Shopping a Competitive Intelligence.

Agentura pro nás realizuje pravidelný monitoring telekomunikačního trhu, který využíváme jako jeden z hlavních zdrojů informací o marketingových aktivitách našich konkurentů nejenom v České republice, ale také na Slovensku.“

„S agenturou Market Vision dlouhodobě spolupracujeme na projektu Mystery Shopping a můžeme ji jednoznačně doporučit.

Nejenže fungují základní věci (dodržování termínů, kvalita nahrávek, jednoduchý a dostupný online reporting), ale lze se s nimi pustit i do nestandardních projektů, kde musíme ocenit jejich flexibilitu (časovou i mentální) a schopnost samostatně přicházet s nápady a inovacemi.“

Utility

„Díky aplikaci Market Vision máme ucelený přehled o komunikačních aktivitách na českém energetickém trhu, který jsme dříve v oblasti přímé komunikace postrádali.

Oceňujeme uživatelsky přívětivou internetovou aplikaci s rozsáhlými možnostmi pro filtrování v bohatém archivu. Jsme také rádi, že tým Market Vision tuto aplikaci neustále vyvíjí a dále její funkcionality rozšiřuje.“

Spojte se s námi!

Máte dotaz nebo byste s námi rádi realizovali projekt? Rádi Vám pomůžeme.

contact photo

Baarova 1405/3a
140 00  Praha 4 - Michle

+420 224 255 950

info@marketvision.cz