Působí na klienty čeští prodejci šťastněji než jejich slovenští kolegové?

Úsměv na tváři a milé vystupování hrají v prodejním procesu významnou roli. Důležité je však odlišit strojený a umělý přístup pracovníka ke klientovi od upřímné snahy poznat zákazníka a pomoci mu. Stav mezilidských vztahů na pracovišti se často promítá i do emocí, se kterými klient odchází z prodejny, a proto by měly firmy pečlivě vybírat pracovníky na pozice, které přicházejí do přímého styku s klientem.

To jak šťastně prodejci působí v prodejních místech je měřitelné prostřednictvím ukazatele NHS (Net Happiness Score). Během roku 2017 jsme realizovali v České republice a na Slovensku několik desítek tisíc mystery shopping návštěv v různých odvětvích. Nejvíce návštěv bylo realizovaných v sektorech retail, finance a automotive.

Zdroj: MARKET VISION & MARKET VISION SLOVAKIA, 2017

Z výsledků realizovaných měření vyplývá, že pouze v sektoru automotive nepůsobí čeští prodejci šťastněji na své klienty, než jejich slovenští kolegové. V sektoru finančních služeb získali lepší hodnocení zaměstnanci českých bank a pojišťoven. Největší rozdíl byl naměřen v sektoru leisure (16 b.). Zaměstnanci českých firem v tomto odvětví působily podle mystery shopperů výrazně šťastnější než zaměstnanci slovenských společností.