Konkurenční zpravodajství v rozhodovacím procesu firem

Konkurenční zpravodajství v rozhodovacím procesu firem

14.5.2018

Kvalitní konkurenční zpravodajství dokáže společnostem v různých odvětvích poskytnout mnohé výhody a vytváří předpoklady pro dosahování lepších obchodních výsledků.

Vlastní sběr a analýzu informací o konkurenčních subjektech na trhu realizuje téměř každá společnost bez ohledu na svou velikost. Řízení velkých podniků si často vyžaduje odlišný přístup k provozování informačního cyklu v rámci organizace. Zpravodajský cyklus v případě velkých firem by měl být více systematizován a datově orientován jako u malých a středních podniků.

Typologie informací v konkurenčním zpravodajství

V konkurenčním zpravodajství pracujeme s různými typy informací. Následující základní dělení nám pomáhá lépe pochopit hodnotu informací a stanovit hranice etiky činnosti pracovníků konkurenčního zpravodajství.

Schéma 1: Kategorizace informací v konkurenčním zpravodajství

Zdroj: ROUACH, D., SANTI, P., 2001, Competitive Intelligence Adds Value: Five Intelligence Attitudes, European Management Journal, vol. 19

Do bílé zóny patří především otevřené informační zdroje, mezi které patří klasická média, open source data a jiné volně dostupné informace. V šedé zóně se nacházejí informace získané vlastní operativní činností (účast na odvětvových projektech a akcích, spotřebitelské průzkumy, MS a real customer mystery shopping atp.). Do černé zóny patří tajné informace, jejichž sběr není činností etického konkurenčního zpravodajství.

Informace vs. actionable insights

Samotná informace nemusí mít pro klienta (příjemce) konkurenčního zpravodajství vysokou hodnotu. Stejně jako v bezpečnostním zpravodajství vychází z doporučení založených na znalostech daného problému a zasazení do aktuálního kontextu. Úlohou interního intelligence týmu je formulovat závěry a doporučení pro rozhodování managementu společnosti na různých úrovních. Kooperace s externím partnerem dokáže v mnoha případech tyto zpravodajské výstupy obohatit o informace a insight, kterým nemusí mít intelligence tým přístup a které mohou měnit závěry zpravodajské analýzy a doporučení pro management.

Kvalitní cometitive intelligence aparát má vliv na výkonnost firem

Výzkumný tým z Katedry ekonomie na Fakultě provozování a ekonomiky dopravy a spojů Žilinské univerzity realizoval v roce 2013/2014 průzkum mezi slovenskými firmami, v němž zjišťoval míru využívání competitive intelligence systému a jejich názory na aktuální trend vývoje tržního podílu jejich společnosti a konkurenční pozice v odvětví. Výzkum byl realizován na vzorku 384 slovenských společností od listopadu 2013 do února 2014.

Graf 1: Vývoj tržního podílu (n = 384)

Zdroj: vlastní zpracování dat podle ŠTEFÁNIKOVÁ, Ľ., RYPÁKOVÁ, M., MORAVČÍKOVÁ, K., 2015, Vliv competitive intelligence na udržitelný růst podniků, 4. světová konference o podnikání, ekonomika a management, WCBEM

Z výsledků průzkumu vyplývá, že společnostem využívajícím systém konkurenčního zpravodajství roste tržní podíl více než podnikům, které v rozhodovacím procesu nepoužívají konkurenční zpravodajské výstupy. Až 83% společností, které nevyužívají systém CI, uvádí, že jejich tržní podíl se nezměnil nebo klesal.

Graf 2: Konkurenční pozice firmy v odvětví (n = 384)

Zdroj: Vlastní zpracování dat podle ŠTEFÁNIKOVÁ, Ľ., RYPÁKOVÁ, M., MORAVČÍKOVÁ, K., 2015, Vliv competitive intelligence na udržitelný růst podniků, 4. světová konference o podnikání, ekonomika a management, WCBEM

Významným zjištěním je, že až 58% společností využívajících informace z CI systému uvádí, že jejich aktuální pozice v odvětví je příznivá, silná nebo dominantní. Naopak až 38 % společností, které nevyužívají systém konkurenčního zpravodajství, uvádí, že jejich pozice v odvětví je slabá nebo neaktivní.

Více informací o našich službách v oblasti Competitive intelligence Vám poskytne: Martin Snížek, martin.snizek@marketvision.cz

Archiv blogu

2
leden
2019
Vztah mezi zákazníkem a firmou připomíná partnerství...

Vztah mezi zákazníkem a firmou připomíná partnerství...

Říká naše kolegyně Alexandra Hanzlová v článku na www.podnikatel.cz.

11
prosinec
2018
Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

I když Mikuláš chodí vpředvečer svátku v. Mikuláše, k nám do firmy dorazil právě až 6. prosince odpoledne.

10
prosinec
2018
Obsluha reálných klientů se mezi bankami meziročně velmi vyrovnala

Obsluha reálných klientů se mezi bankami meziročně velmi vyrovnala

Aktuální výsledky letošního ročníku benchmarkové studie hodnotící kvalitu obsluhy reálných klientů u nejvýznamnějších tuzemských bank ukazují, že přístup se mezi sledovanými společnostmi značně přibližuje a vyrovnává.

1
prosinec
2018
 MSPA Europe/Africa Workshop Week Prague 2018

MSPA Europe/Africa Workshop Week Prague 2018

MSPA Europe/Africa Workshop Week v Praze za početné účasti našich kolegů z Market Vision!

8
listopad
2018
Den pro Centrum paraple

Den pro Centrum paraple

Market Vision je agentura plná mladých a šikovných lidí, a proto jsme se rozhodli věnovat měsíc říjen nepeněžnímu dárcovství v podobě poskytnutí našich mladistvých sil obecně prospěšné společnosti Centru Paraple v Malešicích. To pomáhá především lidem na vozíku po poškození míchy, ale i jejich rodinám zvládat těžkou životní situaci.

22
říjen
2018
Naši klienti v tom lítají s námi

Naši klienti v tom lítají s námi

Poslední zářiový týden si zaměstnanci Market Vision společně s klienty vyzkoušeli na vlastní kůži sílu hurikánu!

18
říjen
2018
Účastnili jsme se konference

Účastnili jsme se konference "Svět IT ve finančnictví"

Technologie jsou v bankovnictví aktuálně velké téma. Načerpali jsme zajímavé informace např. o blockchainu jako potenciálu pro finanční sektor a otevřené bankovnictví.

12
říjen
2018
PHARMA PROFIT KONGRES 2018 za účasti Market Vision

PHARMA PROFIT KONGRES 2018 za účasti Market Vision

Zúčastnili jsme kongresu Pharma Profit, kde naše kolegyně Jana Klusáčková, account managerka pro oblast farmacie, přednášela na téma: "Co odhalil mystery shopping v tuzemských lékárnách".

nahoru