Odstupte si, prosím: České obchody nezvládají dodržovat anticovidová opatření

Obchody i zákazníci stále bojují s dodržováním bezpečnostních opatření v souvislosti s COV-19, což má vliv nejen na bezpečnost, ale i obchodní výsledky. Tak zní závěr nedávného průzkumu, který v listopadu 2020 (a v červnu téhož roku) provedla profesní asociace MSPA Europe/Africa.

Studie se zaměřila na zkušenosti, které zažila široká veřejnost během svých návštěv různých obchodů a služeb v průběhu listopadu 2020. V České republice se jednalo o 311 měření (a 143 měření v červnu 2020). Mezi navštívenými lokalitami byly obchody s módou a jiné maloobchodní prodejny, supermarkety, dealerství, restaurační zařízení i fast foody (v době, kdy byly otevřené). Výsledky byly rozděleny do pěti kategorií odpovídajících zásadám k zamezení přenosu nemoci COV-19, a to: dodržování hygienických opatření, přítomnost značení, dodržování odstupů jak mezi zaměstnanci, tak mezi zákazníky a nakonec používání ochranných prostředků. V listopadové fázi studie bylo na základě plošného opatření Vlády ČR sledováno také používání ochranných prostředků zákazníky. Respondenti dále vyhodnocovali, jak bezpečně se při návštěvě cítili a jaká je pravděpodobnost, že by se do provozovny vrátili.

Výsledky ukazují rozdíly v dodržování vládních pravidel, které mohou mít potenciálně vliv na zdraví zákazníka a s určitostí na míru důvěry zákazníka a jeho podporu dané značky.

Ačkoli některé oblasti dosáhly dobrých výsledků, téměř každý třetí pracovník neudržoval požadovaný odstup a téměř u poloviny testovaných obchodů nedodržovali rozestupy zákazníci. Dle výsledků studie byla ze strany zaměstnanců i zákazníků často ignorována bezpečnostní opatření, a obchody by tak měly zvážit, jak jejich dodržování vymáhat, pokud značení nestačí. Toto jsou základní opatření, která musí mít oporu jak na straně zaměstnanců v první linii, tak zákazníků.

Stefaan Vandroogenboeck, prezident profesní asociace MSPA Europe/Africa, výsledky okomentoval následovně: „Všechna tato opatření mají pod přímou kontrolou jednotlivé obchody a jejich zákazníci. Ti všichni se musí snažit zajistit, aby se zákazníci při nakupování cítili bezpečně. Toho lze dosáhnout pouze vyškolením zaměstnanců v první linii a pravidelnou kontrolou dodržování stanovených pravidel a opatření. Bezpečnost je stále nejvyšší prioritou blízké budoucnosti a firmy, které ji staví do popředí svého zájmu, tuto bouři ustojí.“

Další materiály:

- tisková zpráva
- plná verze reportu
- výsledky dalších zemí

Po více informací o tomto průzkumu, navštivte stránky www.mspa-ea.org.