Jak bojují soukromé vysoké školy o studenty?

V nedávné době jsme realizovali průzkum zaměřený na kvalitu komunikace vybraných soukromých vysokých škol s uchazeči o studium.

Primárním „živým“ komunikačním kanálem, se kterým přijde uchazeč o studium do styku při volbě školy, je studijní oddělení. Právě na ty byl průzkum zaměřen. Každá z deseti škola byla oslovena fiktivními uchazeči desetkrát - pětkrát telefonicky a pětkrát přes email, přičemž každá poptávka byla na všech školách provedena odlišným typem uchazeče dle reálného spektra zájemců o studium.

Průzkum zjistil velké rozdíly v kvalitě komunikace jednotlivých škol s uchazeči. Výstupy ze studie obsahují porovnání kvality obsluhy na jednotlivých školách z hlediska obsahu i pocitů, jaké vzbuzovaly v uchazečích o studium. Součástí závěrečné zprávy jsou také doporučení na základě nedostatků zjištěných během průzkumu.

Hlavní závěry shrnuje vedoucí průzkumu Gabriela Dostálová, projektová manažerka Market Vision:  „Vysokým školám lze na základě zjištěných nedostatků a pocitů uchazečů doporučit především následující: Klást důraz na osobní přístup k zájemcům o studium, aby měl uchazeč pocit, že je zde o něj zájem. To v praxi znamená zejména neuchylovat se pouze k odkazování na webové stránky školy, protože studijní oddělení by mělo být pro uchazeče samostatným zdrojem informací, který jim pomůže se zorientovat. A to s ohledem na jejich individuální preference a zájmy, ale třeba i obavy.“

Zajímá vás, jak si v průzkumu vedly školy, které spolu každoročně soupeří v boji o zájem studentů? Pokud máte zájem o další informace o studii nebo zakoupení této volně prodejné studie, kontaktuje naší kolegyni Gabrielu Dostálovou.