Výzkum image automobilových značek

Uskutečnili jsme výzkum zaměřený na image jednotlivých automobilových značek a povědomí o nich.

Naši respondenti hodnotili image značek, asociovali je k jednotlivým kvalitativním a hodnotovým parametrům, vyjadřovali povědomí o marketingu značek a své preference při výběru automobilu. Pro klienty aplikace AUTOeCIM je analýza z výzkumu k dispozici zdarma.