VPS - reální klienti

Jedná se o první studii, která ve větším počtu mapuje a hodnotí přístup bank ke svým reálným klientům.

Celkové benchmarkové výsledky průzkumu jsou velmi zajímavé, z našich zjištění např. vyplývá, že 39 % bankéřů se klienta po vyřešení servisního požadavku (nastavení limitů na platební kartě) ani náznakem nezeptalo, zda chce pomoci s něčím dalším.

Klient při tom v brzké době plánoval půjčku - konkrétní řešení jeho požadavku tak nabídla celkově pouze necelá polovina bankéřů, celkem necelá třetina byla aktivní ve snaze uzavřít s klientem obchod.