V nelehkých situacích pomůže rodina, ale i pojištění ošetřování člena rodiny

V nelehkých situacích pomůže rodina, ale i pojištění ošetřování člena rodiny

26.10.2020

Byť je český systém sociálního zabezpečení poměrně štědrý, ne vždy je však výše vyplácené finanční podpory postačující. Mnohdy tak může pomoci právě komerční pojištění. Konkrétně jsme svou pozornost zaměřili na pojištění ošetřování člena rodiny.

V námi zpracované analýze, jejímž cílem bylo vytvoření přehledu nabídky daného pojištění, jsme zkoumali 8 pojišťovacích subjektů. Celkově bylo analyzováno 24 připojištění, z toho 14 určeno k ošetřování dítěte a 10 týkajících se ošetřování dospělé osoby.

Pozn. V případě Kooperativa pojišťovny byly analyzovány produkty Kooperativa, ale také Flexi.

Zajímalo nás, v jaké podobě je pojištění nabízeno, resp. zda je možné jej sjednat samostatně nebo je navázáno na jiný pojistný produkt (pokud ano, na který). Porovnávali jsme vstupní a výstupní věk. Dalšími zkoumanými parametry byly čekací a karenční doby. Nechybělo samozřejmě ani srovnání definice pojistné události, tedy kdy vzniká nárok na pojistné plnění, a v jaké formě je pojistné plnění vypláceno včetně případných omezení (pojistné částky / limity, doba výplaty).


Shrnutí hlavních bodů

Maximální vstupní věk u připojištění pro děti je nejčastěji 17 let, výstupní věk se pohybuje mezi 18 a 26 lety. U připojištění týkajících se dospělých osob je až na jednu výjimku nejnižší možný vstupní věk 18 let. Nejstarší, kdo může tato připojištění uzavřít, jsou šedesátníci nejčastěji do věku 65 let. U výstupního věku jsou rozdíly větší, ale medián je 70 let.

Tato pojištění lze dále rozdělit dle odlišného charakteru definované pojistné události na dvě skupiny, a to pojištění ošetřování (dítěte nebo dospělé osoby) – připojištění s krátkodobými následky a pojištění invalidity, ztráty soběstačnosti a dlouhodobé péče – připojištění s dlouhodobými následky.

V případě, že by Vás zajímaly bližší informace o výsledcích naší analýzy, neváhejte nás kontaktovat na sarka.hnizdova@marketvision.cz.

Archiv blogu

16
listopad
2020
Zúčastnili jsme on-line kongresu Pharma Profit

Zúčastnili jsme on-line kongresu Pharma Profit

Zúčastnili jsme on-line kongresu Pharma Profit, kde naše kolegyně Jana Klusáčková, account managerka pro oblast farmacie, přednášela společně s PharmDr. Janou Matuškovou na téma: "Jaké odborné a ekonomické rezervy v dispenzační práci odhalil poslední mystery shopping?".

9
listopad
2020
Audity – efektivní nástroj k udržení kvality prodejní sítě

Audity – efektivní nástroj k udržení kvality prodejní sítě

Audity prodejních standardů a procesů hrají u společností provozujících nějakou formu pobočkové sítě stále větší roli. Přinášíme rozhovor s Alešem Holakovským, senior consultantem společnosti Market Vision, která se věnuje právě tomuto typu auditů.

26
říjen
2020
V nelehkých situacích pomůže rodina, ale i pojištění ošetřování člena rodiny

V nelehkých situacích pomůže rodina, ale i pojištění ošetřování člena rodiny

Byť je český systém sociálního zabezpečení poměrně štědrý, ne vždy je však výše vyplácené finanční podpory postačující. Mnohdy může pomoci komerční pojištění. Konkrétně jsme svou pozornost zaměřili na pojištění ošetřování člena rodiny.

13
říjen
2020
Jak zvýšit úspěšnost obchodního týmu

Jak zvýšit úspěšnost obchodního týmu

Rozhodovací proces zákazníka při realizaci větších nákupních rozhodnutí zahrnuje zvažování dostupných alternativ a porovnávání parametrů různých řešení. Během tohoto procesu, který trvá od několika dní až po několik týdnů, má obchodník větší prostor pro realizaci více interakcí s klientem.

10
říjen
2020
Ocenění CX Award od Clientology Institute pro náš nástroj feedTRACK

Ocenění CX Award od Clientology Institute pro náš nástroj feedTRACK

Máme velkou radost z ocenění CX Award od Clientology Institute pro náš nástroj feedTRACK a to v kategorii nejlepší reakce na zpětnou vazbu. Cenu přebírá naše CX manažerka Alexandra Hanzlová spolu s paní Adélou Nádvorníkovou ze společnosti MONETA Money Bank.

25
září
2020
Spokojenost zákazníka jako zdroj loajality a opakovaného nákupu

Spokojenost zákazníka jako zdroj loajality a opakovaného nákupu

Zvyšovat loajalitu zákazníků ke značce je důležitým cílem strategického managementu každé společnosti. Vlivem digitalizace se snížily bariéry pro změnu poskytovatele služeb a dodavatelů zboží. Udržet loajalitu zákazníků je v takovém prostředí stále větší výzvou.

9
září
2020
Martin Hrehovčík a Market Vision s.r.o. v nominaci na firmové oskary od Český Goodwill

Martin Hrehovčík a Market Vision s.r.o. v nominaci na firmové oskary od Český Goodwill

Náš zakladatel a jednatel Martin Hrehovčík a Market Vision s.r.o. jsou v nominaci na firmové oskary od Český Goodwill! Budeme rádi i za Váš hlas.

5
srpen
2020
MSPA Covid-19 průzkum: České firmy by se mohly polepšit

MSPA Covid-19 průzkum: České firmy by se mohly polepšit

MSPA provedla průzkum při návštěvě 7000 míst (143 v ČR) - obchodů, supermarketů, prodejců automobilů, rychlého občerstvení a restaurací. Respondenti byli dotázáni na výsledný pocit bezpečí a pravděpodobnosti návratu na místa, která navštívili.

nahoru