V nelehkých situacích pomůže rodina, ale i pojištění ošetřování člena rodiny

Byť je český systém sociálního zabezpečení poměrně štědrý, ne vždy je však výše vyplácené finanční podpory postačující. Mnohdy tak může pomoci právě komerční pojištění. Konkrétně jsme svou pozornost zaměřili na pojištění ošetřování člena rodiny.

V námi zpracované analýze, jejímž cílem bylo vytvoření přehledu nabídky daného pojištění, jsme zkoumali 8 pojišťovacích subjektů. Celkově bylo analyzováno 24 připojištění, z toho 14 určeno k ošetřování dítěte a 10 týkajících se ošetřování dospělé osoby.

Pozn. V případě Kooperativa pojišťovny byly analyzovány produkty Kooperativa, ale také Flexi.

Zajímalo nás, v jaké podobě je pojištění nabízeno, resp. zda je možné jej sjednat samostatně nebo je navázáno na jiný pojistný produkt (pokud ano, na který). Porovnávali jsme vstupní a výstupní věk. Dalšími zkoumanými parametry byly čekací a karenční doby. Nechybělo samozřejmě ani srovnání definice pojistné události, tedy kdy vzniká nárok na pojistné plnění, a v jaké formě je pojistné plnění vypláceno včetně případných omezení (pojistné částky / limity, doba výplaty).


Shrnutí hlavních bodů

Maximální vstupní věk u připojištění pro děti je nejčastěji 17 let, výstupní věk se pohybuje mezi 18 a 26 lety. U připojištění týkajících se dospělých osob je až na jednu výjimku nejnižší možný vstupní věk 18 let. Nejstarší, kdo může tato připojištění uzavřít, jsou šedesátníci nejčastěji do věku 65 let. U výstupního věku jsou rozdíly větší, ale medián je 70 let.

Tato pojištění lze dále rozdělit dle odlišného charakteru definované pojistné události na dvě skupiny, a to pojištění ošetřování (dítěte nebo dospělé osoby) – připojištění s krátkodobými následky a pojištění invalidity, ztráty soběstačnosti a dlouhodobé péče – připojištění s dlouhodobými následky.

V případě, že by Vás zajímaly bližší informace o výsledcích naší analýzy, neváhejte nás kontaktovat na sarka.hnizdova@marketvision.cz.