V jaké zemi jsou prodejci nejšťastnější?

Market Vision se jako dlouholetý člen asociace MSPA pravidelně účastní sběru dat pro ukazetel NHS (Net Happiness Score), který odráží míru „štěstí“ prodejců a jejich nadšení pro práci.

Metodicky je NHS obdobou známějšího a častěji sledovaného NPS (míra loajality zákazníků) a zároveň bylo prokázáno, že míra „štěstí“ prodejců právě s NPS koreluje.

Data za rok 2017 ukazují, že ze zemí, které se sběru zúčastnily, jsou nejšťastnější prodejci v Maďarsku, Chorvatsku a Polsku. Ani v České republice na tom ale nejsme špatně, naši prodejci skórují na 38, což je 7 bodů nad celoevropským průměrem. Naopak, velmi nízkých hodnot ukazatele NHS dosáhla například Itálie, Nizozemí (shodně 10) či Německo (18).

Za Českou republiku dlouhodobě nejlépe skóruje sektor automotive (52). Dále byly naměřeny následující hodnoty: