Úspěšná spolupráce s PDZ Výměník

Market Vision si je vědoma, jak důležité je chovat se zodpovědně v oblastech ekonomického řízení, sociálního rozvoje a péče o životní prostředí. Proto přijala principy společenské odpovědnosti firem (CSR) za své.

Důkazem toho je i naše spolupráce s PDZ Výměník, což je pardubický férový zaměstnavatel se sociálními službami pro lidi s duševním onemocněním. Jeho posláním je podporovat handicapované lidi tak, aby mohli žít a pracovat bez hospitalizací. Jeho zřizovatelem je Péče o duševní zdraví, z. s.
Již více něž tři čtvrtě roku spolupracujeme s PDZ Výměník v oblasti administrativních prací při zpracování výstupů z našich výzkumných projektů. Jak k naší společné spolupráci došlo popisuje za PDZ Výměník jeho vedoucí administrativních prací Věra Moravcová. „Hledali jsme pro naše klienty administrativní práci, ale naráželi jsme na nevyhovující pracovní podmínky, vyšší úvazky a předsudky, že s lidé s duševním onemocněním nemohou vykonávat odbornou administrativní práci. Společnost Market Vision, která se zabývá marketingovým výzkumem, zareagovala na naši výzvu a vstoupila s námi aktivně do spolupráce. Po řadě dlouhých a neúspěšných jednáních s jinými firmami nás Market Vision příjemně překvapila svým aktivním přístupem, flexibilní komunikací a rozhodnutím s námi spolupracovat. Pak už šlo všechno velmi rychle a domluvili jsme se na pilotní spolupráci. Během ledna proběhlo školení a naši klienti začali pro Market Vision pracovat. Práce je to plnohodnotná, zajímavá a kvalifikovaná. Jde o práci ve dvojjazyčné aplikaci s využitím angličtiny, kde technicky zajišťují komunikaci s mystery shoppery, externími spolupracovníky agentury. S Market Vision probíhající průběžné hodnotící schůzky a pravidelně komunikujeme s kontaktními osobami, kterým patří největší dík,“ oceňuje spolupráci s Market Vision Lenka Španihelová, a pokračuje: „Od března již máme od Market Vision další novou zakázku, jsme se spoluprací velmi spokojení a přáli bychom se více takových obchodních partnerů. Na příkladu Market Vision vidíme, že lze propojit svět komerční společnosti a sociálního podniku tak, abychom si byli oboustranně prospěšní. Tedy za předpokladu, že se hledají cesty a možnosti, místo důvodů, proč to nejde.“


Spokojenost se spoluprací je i na naší straně: „Naše marketingová výzkumná agentura využívá služeb Výměníku od počátku roku 2022. Spolupráci s Výměníkem nemůžu nic jiného než doporučit. Zadané úkoly jsou vždy zpracovány včas a ve skvělé kvalitě. Oceňuji také komunikaci, která je vždy velmi pružná. Po celou dobu spolupráce nenastala situace, kdy by zaměstnanci nesplnili zadání v určeném termínu. Tímto bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům Výměníku, kteří odvádí skvělou práci,“ říká k úspěšné spolupráci za Market Vision náš Operations Director Josef Ebr.