Účastnili jsme se konference

Nejzajímavějšími body této konference byly "blockchain" jako potenciál pro finanční sektor a otevřené bankovnictví dle PSD2 (API). Právníci přednesli svůj pohled na dané oblasti, lidé z bank své zkušenosti při implementaci (ČS, Creditas), přítomni byli v publiku i zástupci ČNB, kteří si vyslechli přímou kritiku za nedostatečně připravenou implementaci PSD2 do našich předpisů.

Technologie jsou v bankovnictví aktuálně velké téma. Z pohledu uživatelů je snahou vyvíjet se směrem "THE ALLBANK APP", kde u nás je aktuálně nejdále Banka CREDITAS, která  představila v říjnu jako první banka u nás aplikaci propojující více účtů z různých bank do jedné (Richee).

Za Market Vision se akce zúčastnili kolegové Michal Skalický a Daniela Matyášová.