Stěhování firmy Market Vision s.r.o.

Těsně před koncem roku jsme se přestěhovali do budovy na adrese Baarova 1405/3a, Praha 4 - Michle.