Rostoucí počet realizovaných auditů i v loňském roce a „covid-audity“

I přes loňský specifický rok se nám v něm podařilo realizovat více než 8 tisíc auditů v několika desítkách projektů. Šlo o různé typy auditů od vizuálních kontrol umístění produktů nebo stavu pobočky až po složité audity standardů a procesů.

Nejčastěji to bylo v oblastech rychloobrátkového zboží, telekomunikací, automotive, pojišťovnictví nebo sportovních potřeb. Naše specializované týmy však dokáží obsloužit auditní projekty v jakékoliv oblasti trhu a umíme řešit jak lokální, tak mezinárodní projekty.

Nově našim auditorům i klientům pomáhá v rychlé realizaci auditů naše mobilní aplikace SPRINGaudit. Ta umožňuje všem stranám okamžitý přístup k reportingu a on-line výsledkům, včetně fotodokumentace z jednotlivých návštěv.

Nabízíme také možnost pronájmu aplikace SPRINGaudit pro provedení svépomocného interního auditu prostřednictvím vlastních zaměstnanců klienta. Market Vision v tomto případě zajišťuje veškeré technické IT zázemí pro provedení auditů, včetně skriptu auditních formulářů, reportingu výsledků a poradenství.

Audity vedené námi jakožto nezávislou externí agenturou naši klienti vnímají jako efektivní nástroj, jak získat systematický přehled o stavu a fungování poboček a objektivně vyhodnotit plnění stanovených požadavků napříč celou pobočkovou nebo partnerskou sítí.

V letošním roce po uvolnění epidemických opatření očekáváme navíc poptávku po „covid-auditech“, což je služba je zaměřená na rychlou a jednoduchou kontrolu dodržování vládních nařízení a hygienických opatření proti covid-19 na pobočkách přes naší on-line aplikaci.

Více informací o auditech prodejní sítě a jejich specifikách v jednotlivých tržních odvětvích, stejně jako o našich nabízených řešeních, můžete nalézt na www.springaudit.cz nebo na www.marketvision.cz/audit-prodejni-site.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!