Plošný průzkum ukázal nedostatky v dodržování opatření proti šíření covid-19

Plošný průzkum ukázal nedostatky v dodržování opatření proti šíření covid-19

V době šířícího se onemocnění covid-19 je dodržování stanovených protiepidemických opatření klíčové. Provedli jsme proto obsáhlý plošný výzkum týkající se dodržování vládních nařízení proti šíření nemoci covid-19 na obchodních provozovnách. Některé výsledky jsou poměrně neuspokojivé, zejména v oblasti drobného maloobchodního prodeje.

Cílem výzkumu bylo zmapování dodržování platných hygienických opatření a chování prodejců i zákazníků. Výzkum probíhal formou mystery shoppingu, kdy naši spolupracovníci v roli tajných zákazníků navštěvovali jednotlivé provozovny a zaznamenávali zjištěnou realitu. Výzkum byl realizován napříč celým českým trhem a vybranými odvětvími (telekomunikace, auto-moto, banky, pojišťovny a retail, který v sobě zahrnoval maloobchodní prodej různého drobnějšího zboží). Celkem bylo do výzkumu zahrnuto téměř tři tisíce provozoven po celé České republice. Návštěvy probíhaly od druhé poloviny září a konce prosince 2020.

Opatření na provozovnách: Některé výsledky jsou znepokojivé, kazí je zejména oblast retailu.

Nejčastěji zjištěným nedostatkem byla absence polepů signalizujících požadovaný dvoumetrový odstup od ostatních zákazníků. Polepy chyběly na více než čtvrtině navštívených provozoven (celková úspěšnost otázky 73 %). Nejvíce chyběly polepy na pobočkách pojišťoven (61 %) a prodejnách nepočetnější tržní oblasti retailu (62 %). Zde byly hodnoceny primárně prostory u pokladen, kde vznikají fronty. Vzhledem k tomu, že dodržování odstupů mezi lidmi je pro zvládání epidemie klíčové a bez polepů na zemi si jeho nutnost před pokladnami uvědomí jenom málo zákazníků, lze četnost zjištěných nedostatků hodnotit jako závažnou.

Graf: Byly u pokladny (jednotlivých prodejních míst) polepy signalizující doporučený odstup mezi zákazníky při čekání ve frontě?

Pokud byly polepy signalizující doporučený odstup přítomny, tak jej velká většina zákazníků dodržovala - ve všech odvětvích kromě retailu se jednalo o výsledky přes 90 %. Na maloobchodních provozovnách spadajících do odvětví retailu byl tento dostup mezi zákazníky dodržován pouze v 85 % případů, i to je však výrazně lepší situace, než pokud nejsou polepy přítomny vůbec.

Dalším klíčovým protiepidemickým opatřením je u vstupu viditelně umístěná nádoba s dezinfekcí. Ta byla zaznamenána celkem v 85 % případů. Nejčastěji byla přítomna na pobočkách telekomunikací (92 %), větší rezervy byly zaznamenány opět na provozovnách z oblasti retailu (79 %) a pojišťoven (80 %), podobně jako v případě přítomnosti polepů pro dodržování bezpečného odstupu.

Graf: Byla u vstupu viditelně umístěna nádoba s dezinfekcí?

Aby měla nádoba s dezinfekcí smysl, musí být naplněná a funkční. To bylo splněno celkem na 92 % poboček. Výsledek zde opětovně pokazilo problematické odvětví retailu, kde byla nádoba naplněná a funkční pouze v 83 % případů. V jiných segmentech se výsledky pohybovaly okolo výrazně uspokojivějších 95 %.

Graf: Byla nádoba s desinfekcí naplněná a funkční?

Opatřením spíše formálního charakteru je umístění informace týkající se aktuálních hygienických opatření (informace o pravidlu 3R - rouška, ruce, rozestup) u vstupu do prodejny. Tyto informace zaznamenalo celkem 88 % zákazníků, přičemž výrazně nejhůře opět dopadlo, stejně jako v předchozích parametrech, odvětví retailu s výsledkem 79 %.

Graf: Byly u vstupu do prodejny umístěny/vylepeny informace týkající se aktuálních hygienických opatření? (informace o pravidlu 3R - rouška, ruce, rozestup)

Chování prodejců a zákazníků vykázalo celkově lepší výsledky, s výjimkou segmentu auto-moto.

Oblast chování prodejců a zákazníků poněkud překvapivě vykázala lepší výsledky než opatření na pobočkách. Klíčová otázka, zda měli všichni zaměstnanci nasazeny osobní ochranné prostředky, dopadla s úspěšností 92 %. Na rozdíl od opatření na pobočkách zde celkový výsledek nekazilo odvětví retailu, ale odvětví auto-moto, kde byl výsledek pouze 80 %. Výsledek v ostatních tržních segmentech se přitom pohyboval kolem 95 %.  

Graf: Měli všichni zaměstnanci osobní ochranné prostředky? (roušky, respirátory,..)

Výzkum monitoroval i to, zda měli ochranné prostředky nasazeny zákazníci. Překvapivě je mělo nasazeno o 4 % více zákazníků než prodejců (96 %). Z téměř stoprocentního nošení roušek ze strany zákazníků se vymykal jediný segment, a to opět auto-moto, s výsledkem pouze 90 %. S vysokou pravděpodobností to souvisí s tím, že zaměstnanci, kterých nosilo v tomto segmentu roušku nebo respirátor pouze 80 %, tímto pak motivují k odložení ochranných prostředků i zákazníky.   

Graf: Měli všichni zákazníci osobní ochranné prostředky? (roušky, respirátory,..)

Posledním sledovaným protiepidemickým opatřením bylo to, jak personál dodržuje doporučovaný dvoumetrový odstup od zákazníků. Přestože jde o parametr, jehož dodržování je při mezilidském kontaktu často problematické, výsledky ve všech obchodních segmentech oscilovaly mezi 90-94 %, takže jde o až nad očekávání dobrý výsledek.  

Graf: Dodržoval personál doporučovaný odstup?

„Výsledky týkající se dodržování opatření na pobočkách jsou v oblasti retailu skutečně znepokojivé, protože se všechny pohybují pouze na úrovni od 60 % do 80 %. To znamená, že čtvrtina až třetina prodejen daná opatření neplnila. Přitom absence umístění polepů pro zachovávání předepsaných rozestupů je jenom těžko pochopitelná, protože jde o jednorázově řešitelnou věc, stejně jako viditelné umístění dezinfekce,“ konstatuje account managerka Jana Klusáčková, které se na výzkumu podílela, a pokračuje: „To, že v některých případech byla nádoba s dezinfekcí prázdná, to se dá při vysoké frekvenci zákazníků v maloobchodních prodejnách pochopit. Nicméně právě zde, kde kvůli vysoké frekvenci zákazníků existuje značné epidemiologické riziko, by měla být funkčnost dezinfekce vždy stoprocentně zajištěna a kontrolována. Na druhou stranu nás potěšily celkově velmi dobré výsledky v oblasti chování personálu i zákazníků. Nošení roušky prodejci pouze v 80 % případů v segmentu auto-moto sice není příliš dobrým vysvědčení, ale může to být ovlivněno tím, že prodej a servis automobilů probíhá na větších plochách, takže pokud zrovna nedochází k přímému kontaktu mezi prodejci a zákazníky, nemusí jít v těchto případech o takové epidemiologické riziko,“ uzavírá shrnutí hlavních zjištění Jana Klusáčková.   

V případě zájmu o více informací ohledně tohoto průzkumu dodržování vládních opatření proti šíření nemoci covid-19 kontaktuje naší account managerku Jana Klusáčkovou (jana.klusackova@marketvision.cz).