Ohlasy z 11. ročníku konference Rozvoj a inovace finančních produktů

V pátek 3. června 2022 jsme navázali na účast na odborné konferenci Rozvoj a inovace finančních produktů, která se konala na akademické půdě Vysoké školy ekonomické v Praze, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Market Vision byla v řadách posluchačů zastoupena
Ing. Melánii Šuchtovou, která je součástí našeho týmu analýz a monitoringu pojistného trhu.

Jedenáctý ročník konference s podtitulem „Covid, válka a stagflace – jaké budou dopady?“ byl zaměřen na aktuální otázky změn na finančních trzích způsobených pandemii Covid-19, probíhajícím konfliktem na Ukrajině a zvyšující se inflací. Letošnímu ročníku udělil osobní záštitu guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Konferenci svým úvodním slovem zahájil doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., rektor Vysoké školy ekonomické. Následně slovo přebral viceguvernér České národní banky Ing. Tomáš Nidetzký, který se v úvodním bloku konference věnoval problematice rostoucí inflace a scénářům k utlumení růstu a návratu k hodnotám v pásmu inflačního cíle.

Dopolední blok konference byl rovněž věnován inflaci. Přední ekonomové v tomto bloku řešili rozdíl mezi inflací a stagflací.
Michal Čarný, MSc.,CEO Mastercard pro Českou a Slovenskou republiku, představil změny v statistikách forem placení. Během pandemie se významně zvýšily bezhotovostní platby, či už kartou nebo mobilem. Snížil se také výběr hotovostí z bankomatů. Z průzkumu Mastercard vyplynulo, že 51 % Čechů vnímá hotovost v současnosti jenom jako rezervu, kterou mají u sebe pro případ, že by se na místě nedalo platit bezhotovostně.

Česká spořitelna koncem dubna představila analýzu s názvem Index Prosperity, která je tvořena sérií videí s jejím hlavním ekonomem,  Ing. Davidem Navrátilem. Ten v minutových spotech rozebírá aktuální makroekonomická témata s vysvětlením, jak ovlivňují Českou republiku. V rozhovoru pro Český rozhlas se věnoval inflaci, kde zdůrazňoval, že 15 % domácností nemají žádné úspory, což představuje takzvanou příjmovou chudobu. 

Hlavní ekonom MONETA Money Bank, PhDr. Petr Gapko, Ph.D, ve své prezentaci s názvem „Riziko či spekulace? Trhy v pohybu“ rozebral volatilitu na finančních trzích. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA ve své prezentaci polemizoval, jestli je možné v současné situaci mluvit o stagflaci.

CEO Modré pyramidy, Bc. Michael Pupala, MBA, rozebíral produkt stavebního spoření a problematiku dostupnosti bydlení pro mladé. Z průzkumu Modré pyramidy vyplynulo, že většina respondentů preferuje osobní vlastnictví. Celkem 14 % Čechů, kteří plánují nákup nemovitosti, v tom doposud bránila nedostatečná nabídka bytů či domů. Cestou, především pro mladé, může být vlastnictví sdílené. Pro 73 % z těch, kteří plánují nákup nemovitosti, je sdílené vlastnictví nemovitosti zcela odmítanou variantou.

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D., zástupce České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, mluvil o změnách v distribuci finančních produktů. Ze statistik ČASF vyplynulo, že ve čtvrtém kvartálu roku 2021 došlo k růstu zprostředkování produktů u všech sledovaných segmentů – s výjimkou jednorázově placeného životního pojištění a neživotního pojištění. Dle slov Marka Černocha, výkonného ředitele ČASF, byl rok 2021 z pohledu finančních konzultantů úspěšný.

V závěru vystoupila i Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M., výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky, která se věnovala problematice investování mladých lidí a zdrojů, které využívají pro získávání informací ohledně investic a investičního rozhodování. U většiny mladých lidí do 35 let představují tento zdroj sociální sítě. Konkrétní investiční produkty tuzemské banky na sociálních sítích zpravidla nekomunikují, spíše ojediněle informují, že pomocí investování lze finanční částky zhodnocovat a předcházet tak vlivu inflace. Česká spořitelna ve spolupráci s českými influencery (např. Natálie Kotková, Anežka Chudlíková, Jitka Nováčková, Martin Mikyska, Karel Kovář a další) v rámci kampaně #SilnějšíBudoucnost natáčí videa, kde odpovídají na otázky týkající se udržitelnosti.

Již více než 20 let sledujeme v agentuře Market Vision na denní bázi aktuální dění na trzích různých zaměření a přinášíme našim klientům přehled inovací a srovnání s konkurencí. Novinky z finančního trhu a komunikaci bank monitorujeme na denní bázi prostřednictvím Competitive Intelligence aplikace FINeCIM. V aplikaci FINeCIM kromě jiného obsahu naleznete i zprávy a kampaně související s problematikou diskutovanou na konferenci. Aktuální dění na pojistném trhu, denní monitoring komunikace a analýzy produktů zpracováváme v rámci obdobné Competitive Intelligence aplikace s názvem INeCIM.

Pro více informací kontaktujte melania.suchtova@marketvision.cz nebo sarka.hnizdova@marketvision.cz

Další informace o našich aplikacích naleznete také zde: https://www.marketvision.cz/#ecim