Obsluha reálných klientů se mezi bankami meziročně velmi vyrovnala

Aktuální výsledky letošního ročníku benchmarkové studie hodnotící kvalitu obsluhy reálných klientů u nejvýznamnějších tuzemských bank ukazují, že přístup se mezi sledovanými společnostmi značně přibližuje a vyrovnává. Zatímco v loňském roce činil rozdíl mezi nejlépe a nejhůře hodnocenou bankou 32 procentních bodů, letos tomu bylo pouze 12 procentních bodů.

Stejně jako v loňském roce dosáhla nejlepšího celkového výsledku Air Bank se ziskem 61 %, následovaná Českou spořitelnou (59 %) a největším skokanem letošního ročníku, mBank, se ziskem 58 % (meziroční zlepšení o 18 procentních bodů).

Průměrná úroveň kvality služeb se meziročně zvýšila o 4 procentní body (index tržního benchmarku = 55 %), k čemuž napomohlo i to, že při loňském měření opustilo pobočku své banky po vyřešení primárního (servisního) požadavku bez jakékoliv nabídky další pomoci 40 % klientů a letos takových bylo „jen“ 33 %. Výrazněji aktivnější byli následně bankéři také ve snaze o uzavření obchodu v souvislosti se skrytým potenciálem půjčky, kde byl zaznamenán meziroční nárůst o 14 procentních bodů (aktivní snaha o uzavření půjčky letos proběhla ve 38 % případů).

Pro více informací o studii kontaktujte michal.skalicky@marketvision.cz.