O moderních technologiích pro retail-audit v časopise Zboží&Prodej

V časopise Zboží&Prodej vyšel za našeho přispění článek, který pojednává o tématu retail-auditů a moderních technologiích, které pro něj lze využít, včetně naší auditní aplikace SPRINGaudit.
Náš senior consultant Aleš Holakovský se v článku vyjadřuje k následujícím tématům:

  • šíře využitelnosti retail-auditů a zjištěných dat
  • porovnání výhod a nevýhod realizace auditů externí agenturou v porovnání se svépomocným řešením auditů
  • možnost pronájmu on-line reportingu Spring přizpůsobeného pro auditní projekty, včetně mobilní aplikace SPRINGaudit

Článek můžete shlédnout zde.