Nejlépe dokáže mezi zákazníky identifikovat malého podnikatele operátor O2 Czech Republic

Na přelomu března a dubna jsme realizovali 60 tajných návštěv na prodejnách síťových operátorů. Jednotlivé pobočky navštívili malí podnikatelé, kteří mají u konkurenčního operátora dva pevné internety a čtyři telefonní čísla.

Po sdělení aktuálních služeb se prodejci doptávali na Identifikační číslo podnikatele (IČO) v 65 % případů. Ve zbylých 35 % připravovali prodejci nabídku na rodné číslo.

Prodejci operátora O2 Czech Republic dokázali zjistit, že se jedná o menšího podnikatele, v 85 % případů.  Mohli se jim tedy věnovat specialisté na firemní zákazníky, což u potenciálního zákazníka vyvolává lepší dojem v oblasti péče o zákazníka a umožňuje adekvátní nabídku služeb. Operátoři T-Mobile a Vodafone zaostali za O2 shodně o 30 % a téměř v polovině případů nedokázali prodejci těchto operátorů předložit relevantní nabídku pro malého podnikatele.

Další informace, např. k využití plného potenciálu zákazníka, argumentaci či a tahu prodejců na branku, jsou dostupné v kompletní závěrečné zprávě. Pro bližší informace kontaktujte našeho kolegu Pavla Keclíka na pavel.keclik@marketvision.cz