Náš Country Manager a současný prezident MSPA E/A se zúčastnil konference MSPA A/P v indické provincii Goa.

Náš Country Manager a stávající prezident MSPA E/A (Mystery Shopping Professionals Association Europe/Africa - www.mspa-ea.org) pan Václav Šojdel se začátkem listopadu zúčastnil konference pořádané asijsko-pacifickou odnoží MSPA v provincii Goa v Indii. Tato událost přinesla do popředí klíčová témata, která formují současné i budoucí směřování odvětví, v němž působíme.

Prvním zásadním tématem konference byl vliv umělé inteligence na naše odvětví. Otázky, zda je AI výzvou, hrozbou nebo spíše komplementem k našim službám rezonovaly ve všech diskuzích a přednáškách. Tato problematika není jen o technologických výzvách, ale také o změně mindsetu v oblasti poskytování služeb a zákaznické zkušenosti.

Další klíčovou oblastí diskuse byla specifika řízení mezinárodních projektů. Zájemci měli možnost naslouchat zkušeným manažerům, kteří sdíleli své poznatky a osvědčené postupy v oblasti efektivního vedení projektů napříč kulturními a geografickými rozdíly.

Náležitou pozornost získala také problematika vztahu mezi zákaznickou zkušeností (CX) a Mystery Shoppingem. Odborníci prezentovali nejnovější trendy v oblasti sledování a zlepšování zákaznického vnímání služeb. Potvrzuje se, že masivní investice do vylepšení CX jsou investicí do budoucnosti všech společností.

Václav na konferenci též vystoupil s prezentací na téma vlivu hospodářského cyklu a hlavních makroekonomických veličin jako je HDP, nezaměstnanost či inflace na využívání Mystery Shoppingu a CX nástrojů.

Celá konference se nesla ve velmi přátelském a otevřeném duchu. Jedinečnosti celé akce přispělo krásné a pohostinné prostředí konferenční lokality v indické provincii Goa.