Moderní technologie a pojistný trh

Moderní technologie a pojistný trh je rozsáhlou studií zabývající se otázkou moderních technologií a jejich využití ve světě financí, především v oblasti pojišťovnictví.

Studie přináší komplexní pohled na situaci na pojistném trhu, a to jak v rovině globální, tak s detailním pohledem na situaci na českém pojistném trhu. Díky zmapování českého pojistného trhu mají pojišťovny a jejich zaměstnanci informace nejen o jimi uplatňovaných technologiích, ale především o technologiích využívaných jejich konkurenty. Ve studii tak lze hledat inspiraci pro vylepšení.

Studie je rozdělena do tří ucelených částí, které tvoří samostatné celky:

  • Moderní technologie a kyberhrozby
  • Moderní technologie a pojišťovny
  • České pojišťovny a aplikace

Studie je určena primárně pojišťovnám a jejich zaměstnancům. Přínosná však může být i pro banky, či další finanční instituce. Třetí skupinou jsou společnosti zabývající se vývojem software.