Leaderem online distribuce bankovních produktů je MONETA

MONETA Money Bank i nadále potvrzuje svoji pozici digitálního leadera na tuzemském bankovním trhu v možnosti online uzavírání nových produktů pro své klienty i ne-klienty, jak vyplývá z výsledků pravidelného průzkumu agentury Market Vision. Ten byl realizován k ukončení 1. čtvrtletí letošního roku a nově sledoval rovněž online obsluhu klientů i ne-klientů z řad podnikatelů a firem.

„Za plnohodnotný online proces považujeme pouze takový, který lze dokončit plně online včetně podpisu smlouvy, nikoliv tedy procesy jen započaté online, ale s podpisem smlouvy poté např. přes kurýra, kterých na tuzemském bankovním trhu již ovšem postupně ubývá, a právě kompletní online procesy je nahrazují,“ přibližuje metodiku hodnocení Michal Skalický, konzultant agentury Market Vision pro oblast finančních trhů a dodává: „U fyzických osob sledujeme nabídku možných online procesů již pro 29 typů produktů, z toho 7 u ne-klientů a po 11 u klientů v internetovém a stejně tak v mobilním bankovnictví za 11 nejvýznamnějších bank na tuzemském trhu. Nově jsme letos do sledování zařadili rovněž segment fyzických osob podnikajících a malých firem.“

Podrobné výsledky analýzy:

V segmentu fyzických osob poskytuje MONETA Money Bank všechny ze sledovaných typů produktů a její koeficient online distribuce je 0,93 (= 93 % souvisejících zákaznických cest obsluhuje plně online). Za ní následují ČSOB a Česká spořitelna poskytující rovněž všechny sledované typy produktů.

Při zohlednění pouze produktů, které mají jednotlivé společnosti ve svém portfoliu, následují za MONETA Money Bank se shodným koeficientem Air Bank a mBank.

Také v nově sledovaném segmentu fyzických osob podnikatelů a malých firem dosahuje MONETA Money Bank nejvyššího koeficientu, kdy rovněž poskytuje všechny ze sledovaných produktů. Na druhém místě je ČSOB, na dalším shodně Komerční banka a Raiffeisenbank.

U produktů pouze z portfolia sledovaných společnosti následují na druhém místě ČSOB a mBank.

„Analýzu postupně rozšiřujeme o nové typy sledovaných produktů, u fyzických osob jsme v letošním roce přidávali pro klienty termínované vklady a pro ne-klienty konsolidace půjček. Digitalizace procesů se zároveň postupně rozšiřuje také pro podnikatele a malé firmy, které jsme začali sledovat nově zatím „pouze“ pro 24 produktových cest oproti 29 u fyzických osob. Zde lze aktuálně vidět značný prostor pro rozvoj dalších online procesů, ostatně u fyzických osob tomu bylo v roce 2016, kdy jsme s analýzou začínali, podobně. A kdo by si tehdy pomyslel, jak rychle se na trhu začnou rozvíjet online procesy navíc i pro produkty jako jsou např. hypoteční úvěr či penzijní spoření.“ uzavírá Skalický.

Pro bližší informace kontaktujte našeho kolegu Michala Skalického: M: +420 702 077 103, E: Michal.Skalicky@marketvision.cz