Jak zvládaly banky obsluhu zájemců o hypotéku v době tržního boomu?

Studie Hypotéky dlouhodobě sleduje a srovnává úroveň kvality obsluhy potenciálních zájemců o hypoteční úvěr mezi nejvýznamnějšími tuzemskými bankami. Nejlepší celkové hodnocení vykázala opět MONETA MONEY Bank (73 %) následovaná Českou spořitelnou (70 %) a Hypoteční bankou (68 %). Průměrné tržní hodnocení pokleslo o 8 procentních bodů na 62 %. Ročník 2020 byl z důvodu pandemie vynechán, hodnoty naměřené na podzim 2021 jsou tak porovnávány s výsledky roku 2019.

Nově sledovaným prvkem byla „remote“, nebo-li vzdálená obsluha, jež s výjimkou Komerční banky proběhla alespoň v jednom případě u všech 9 ostatních sledovaných společností a např. u MONETA Money Bank dosáhla obě jednání vedená vzdáleně maximálního možného indexového hodnocení.