Dotazovali jsme na akcích Pojizerského Pacifiku.

Jezdíte v létě rádi na výlety? My taky! Letos jsme byli hned dvakrát v Krkonoších na Pojizerském Pacifiku (https://www.krkonose.eu/po-trati-pojizersky-pacifik-vstric-vyletum). Ve dnech 29.7. a 12.8. se zde konaly akce s doprovodným programem. Akce byla realizována v rámci projektu „Krkonoše – rozvoj destinace“, který je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj, program 11772 – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech.

Vyslali jsme na akce naše tazatele, kteří s návštěvníky vyplnili krátký dotazník. Z jejich odpovědí jsme se dozvěděli, že:

  • obě akce návštěvníci chválili a hodnotili známkou 1 (74 %)!
  • návštěvníci se sem rádi vrací – více než třetina (36 %) zde již v minulosti byla a většina z nich plánuje přijet znovu (98 %).
  • na samotné trati Pojizerský Pacifik si návštěvníci nejvíce cení krásných malebných výhledů z vlaku (55 %) a možnosti projet se historickými soupravami (53 %).

Výzkum proběhl formou osobního dotazování. Naši tazatelé zaznamenávali odpovědi do naší vlastní aplikace na tabletech a telefonech. Sesbírali jsme více než 100 dotazníků.

Také organizujete veřejné akce a rádi byste věděli, jak jsou Vaši návštěvníci s organizací události spokojení? Jak se o akci vlastně dozvěděli a odkud přijeli? Jak a kde akci efektivně propagovat? Pokud ano, neváhejte se obrátit na Danielu Kučerovou na e-mailové adrese daniela.kucerova@marketvision.cz