Competitive Intelligence Workshop

Uspořádali jsme setkání komunity Competitive Intelligence specialistů. Workshop byl zaměřený na způsob fungování CI ve firmách a pozici CI specialistů.

Společně s našimi klienty z bankovního, pojišťovacího nebo telekomunikačního sektoru jsme hledali společná témata pro další rozvoj CI komunity nebo pozitiva a negativa aktuální pozice CI specialisty.