Buřinka představila koncept Samorost. Byli jsme při tom.

Naše kolegyně Eliška Kratochvílová byla za společnost Market Vision součástí tiskové konference Stavební spořitelny České spořitelny, která měla za cíl představit, ve spolupráci se spolkem MYMO, její nový projekt s názvem Samorost. Ten je pokračovatelem předchozích úspěšných projektů Prvok (tj. první 3D tištěný dům betonem) a 3D tištěného parkourového hřiště.

Pro Buřinku je klíčovým tématem udržitelnost, kterou chce aplikovat napříč všemi směry svého působení. Inovativní materiál vyrobený s použitím podhoubí (mycelia) a organického substrátu např. pilin je pro oblast stavitelství ideální. Rozšíří možnosti použití recyklovatelných materiálů ve stavebním průmyslu a zamezí se tak vzniku dalšího odpadu. Buřinka společně se spolkem MYMO aktuálně hledá průnik v oblasti udržitelného stavebnictví a architektury.

Pro letošní rok je plánem projektu Samorost dále zkoumat a vyvíjet tento materiál vytvořený z mycelia, potvrzovat si jeho vlastnosti, jak se ve stavebnictví chová, a prostřednictvím experimentů si vše ověřovat v praxi.