5 let úspěšné spolupráce s Fakultou podnikohospodářskou VŠE Praha

Již pátým rokem pokračujeme v přednáškách pro české a zahraniční studenty Fakulty podnikohospodářské VŠE Praha na téma marketingový výzkum.

Ústředním tématem výuky je samozřejmě ZÁKAZNÍK. Zaměřujeme se zejména na praktické využití Mystery Shoppingu a Customer Experience výzkumů.

Diskutujeme a modelujeme si též velmi aktuální vliv technologií na naše odvětví. Z ekonomického pohledu se díváme na to, jaký má hospodářský cyklus a náběh hlavních makroekonomických veličin jako je HDP, nezaměstnanost či inflace vliv na využívání těchto metod.

Kromě přednášek vedeme též semestrální práce českých a zahraničních studentů či spolupracujeme na komerčních výzkumech s Centrem marketingového výzkumu a tržních analýz FPH im.vse.cz/marketingovy-vyzkum.

Závěrem bych velmi rád poděkoval všem studentům za velmi aktivní přístup a zájem o naše odvětví a panu doc. Mgr. Radku Tahalovi, Ph.D. za přetrvávající důvěru a dlouholetou spolupráci s naší společností.