Započetí spolupráce s Vysokou školou ekonomickou v Praze

V uplynulém týdnu přednášeli naši kolegové Šárka Hnízdová Pešková a Michal Skalický na své ALMA MATER University of Economics, Prague pro studenty prvního ročníku na téma Marketingový výzkum se zaměřením na Mystery Shopping, Customer Experience a Competitive Intelligence a využití těchto metod v praxi.

Studenti prezentaci se zájmem přihlíželi a přispěli do diskuse mnoha zajímavými dotazy. Děkujeme Michalovi a Šárce za vzornou reprezentaci naší společnosti a těšíme se na další spolupráci s VŠE Praha.