Výsledky průzkumu dodržování protiepidemických opatření v nákupních centrech

S předpokládaný otevřením maloobchodu po uvolnění epidemických opatření se opět stane aktuálním tématem dodržování hygienických opatření na prodejnách. Uvolňujeme tedy výsledky průzkumu, který mapoval dodržování opatření proti šíření covid-19 ve vybraných nákupních centrech. Průzkum byl realizován ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze na podzim minulého roku před uzavřením provozoven.

Metodika průzkumu:

Průzkum probíhal formou mystery shoppingu – návštěv tajných zákazníků. Byla do něj zahrnuta následující tři pražská obchodních centra: Centrum Černý Most, Metropole Zličín, OC Nový Smíchov. Bylo otestováno celkem šedesát prodejen, v rámci každého obchodního centra dvacet. Návštěvy byly realizovány na pobočkách následujících obchodních segmentů: mobilní operátoři, drogérie a parfumérie, sportovní móda a výbava, obuv, elektro, šperky a hodinky, lékárny, hračky, oděvy.
 

COVID Benchmark – výsledky dodržování opatření

Mystery shoppeři během své návštěvy kontrolovali míru dodržování všech předepsaných hygienických opatření, z čehož vznikl „COVID Benchmark“ pro jednotlivé provozovny a nákupní centra.

Celková procentuální úspěšnost plnění jednotlivých sledovaných parametrů benchmarku byla následující:

Byly u vstupu do prodejny umístěny / vylepeny informace týkajících se aktuálních hygienických opatření?

85 %

Byla u vstupu viditelně umístěna nádoba s dezinfekcí?

93 %

Byla nádoba s dezinfekcí naplněná a funkční? (pokud byla přítomna)

97 %

Měli všichni zaměstnanci osobní ochranné prostředky? (rouška, respirátor, atp.)

100 %

Měli všichni zákazníci osobní ochranné prostředky? (rouška, respirátor, atp.)

98 %

Dodržoval personál doporučovaný odstup? 

98 %

Byly u pokladny polepy signalizující doporučený odstup mezi zákazníky při čekání ve frontě?

57 %

 „Pouze 56 % prodejen dodrželo všechna hygienická opatření, tedy všechna kritéria COVID benchmarku. Největším zjištěným problémem byla absence polepů na zemi pro odstup zákazníků ve frontě, která byla zjištěna na necelé polovině poboček (43 %). Vzhledem k tomu, že bez těchto polepů je pro zákazníky obtížné dvoumetrové rozestupy ve frontě udržet, vnímáme to jako významný nedostatek,“ konstatuje nepříliš uspokojivé zjištění account manager Market Vision Gabriela Dostálová, která průzkum ve spolupráci se studenty VŠE zaštiťovala, a pokračuje: „Naopak pochvalu si za téměř stoprocentní nošení ochranných prostředků zaslouží jak zaměstnanci, tak zákazníci. Také doporučovaný rozestup byl ze strany personálu téměř vždy dodržován.“
 

COVID Audity – efektivní kontrola dodržování hygienických opatření v prodejní síti

Měření otázek zaměřených na dodržování hygienických opatření běžně realizujeme i  v rámci běžných mystery shopping projektů pro naše klienty. Od začátku pandemie nabízíme také speciální službu „covid-audit“, která se v blízké době po předpokládaném otevření maloobchodu stane opět aktuální. Je to služba je zaměřená na rychlou a jednoduchou kontrolu dodržování vládních nařízení a hygienických opatření proti covid-19 na pobočkách přes naší on-line aplikaci SPRINGaudit (www.springaudit.cz). Možný je také pronájem této aplikace ke svépomocnému vykonání auditu vlastními zaměstnanci.  

Pro více informací o průzkumu dodržování hygienických opatření v nákupních centrech kontaktujte account manažerku Gabrielu Dostálovou (gabriela.dostalova@marketvision.cz). 

Pro více informací o službě „covid-audit“ kontaktujte kolegy Michala Skalického (michal.skalicky@marketvision.cz) nebo Janu Klusáčkovou (jana.klusackova@marketvision.cz).