Účastnili jsme se konference

V pátek 1. února jsme se zúčastnili konference, kterou pořádala Vysoká škola ekonomická v Praze pod záštitou guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, na téma Rozvoj a inovace finančních produktů s podtitulem Cíle a cesty udržitelnosti. Mezi nejzajímavější probírané body se řadil právě vznikající projekt SONIA, jehož záměrem je využití elektronické identity bankovních klientů ke komunikaci se státem. Prostor byl věnován rovněž inovacím v každodenním bankovnictví, otevřenému bankovnictví i aktuální situaci finančního sektoru a vývoji na trhu bydlení.

Za Market Vision se akce zúčastnili kolegové Michal Skalický a Daniela Matyášová.