Opětovně jsme získali elitní členství v rámci organizace MSPA!

Letos jsme se již po šesté v řadě stali elitními členy profesní Mystery Shopping asociace MSPA Europe/Africa. Jsme velmi šťastní,
že právě elitní členství v MSPA můžeme považovat za naši firemní tradici, zvlášť v situaci, kdy jsme prvním a jediným elitním členem
z České republiky.

Elitní status je pro nás satisfakcí zvláště v této bouřlivé době, kdy je skutečnou výzvou dostát všem povinnostem v rámci organizace.

Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat celému našemu týmu, který se pilně otázkám zahraniční kooperace a aktivity věnuje, jsme odhodlaní
i nadále šířit povědomí o Mystery Shoppingu, účastnit se vzdělávacích akcí jak v rolích posluchačů, tak přednášejících a komplexně naše odvětví posouvat stále kupředu.