Navzdory lehkému poklesu ve skóre ukazuje Smiling Report 2023, že podniky nadále prioritizují pozitivní interakce se zákazníky.

Market Vision již tradičně jakožto elitní člen organizace MSPA participovala na kompletaci studie ze Českou republiku a Slovensko.

V dynamickém prostředí zákaznického servisu a prodeje obecně je zásadní umět se rychle adaptovat na měnící se podmínky na trhu a být schopni na ně adekvátně reagovat. Rok 2022 se ukázal být dalším náročným obdobím pro jednotlivce i podniky na celém světě. Uprostřed přetrvávající globální nejistoty se podniky snažily poskytovat výjimečnou zákaznickou zkušenost, skrze kterou posilují důvěru, věrnost a spokojenost svých zákazníků.

Smiling Report pojednává o důležitosti pozitivních interakcí a představuje tak kompletní analýzu klíčových ukazatelů, které přispívají k úspěšným interakcím se zákazníky. Report čerpá poznatky z rozsáhlého vzorku 621 164 hodnocení Mystery Shoppingů realizovaných ve 34 státech. Zkoumá klíčové aspekty, jakými jsou úsměv, pozdrav a doplňkový prodej, a osvětluje trendy a úroveň výkonnosti napříč odvětvími a regiony.

Smiling Report, který byl v roce 2023 vydán ve spolupráci s Better Business World Wide, vychází již 19. rokem a obsahuje data z 32 milionů Mystery Shopping hodnocení, která jsou sbírána od roku 2004. Je výstupem z informací od Mystery Shoppingových agentur v Evropě & Africe, Asii & Pacifiku a v Americe. Report analyzuje data o službách poskytovaných zákazníkům z hodnocení provedených v celé řadě odvětví. Veškerá data jsou sesbírána Mystery Shoppery z profesionálních agentur, které jsou členy MSPA, organizace sdružující profesionály v oblasti Mystery Shoppingu.

Bližší informace o studii dostupné zde: press_release_-_smiling_report_2023.pdf