MSPA Workshop week v Manchesteru za účasti Market Vision

V průběhu minulého týdne jsme se zúčastnili vzdělávacího workshopu pořádaného MSPA Europe/Africa.

Akce se tentokrát konala v britském Manchesteru a účastnilo se jí více než 30 profesionálů, zejména z Evropy.

Ve velmi přátelské a otevřené atmosféře se probíralo další směřování odvětví, zajímavé produktové inovace či strategická pozice Mystery Shoppingu v širším kontextu Customer Experience programů.