MSPA Europe/Africa Virtuální konference 2021

I letos jme byli účastníky pravidelné MSPA Europe/Africa konference, která probíhala pod klíčovým heslem „Discuss, Define, Deliver“. Bylo prezentováno mnoho interaktivních případových studií souběžně s prezentacemi a klíčovými poznatky. Prezentace a diskuze vedly nejenom ke vzájemnému sdílení zkušeností, učení se, ale pomohly především jasněji definovat budoucí vývoj oblasti mystery shoppingu a CX v příštích měsících a letech, i s ohledem na artificial intelligence (AI) a machine learning. Stejně tak došlo k identifikaci klíčových příležitostí růstu s příchodem do nové postcovidové éry.

Celodenní konference ve virtuálním prostředí se účastnilo více než 100 osob a opět jsme si jako jediní z České republiky i letos převzali prestižní ocenění Elite Membership Status. Příští rok věříme, že se akce bude již konat v bulharské Varně a my se tak opět potkáme se všemi účastníky tváří v tvář.

Za Market Vision se letos účastnili:

Václav Šojdel (country manager CZ)
Peter Varga (country manager SK)
Martina Färberová (account director)
Veronika Patáková (CX & quality manager)
Gabriela Dostálová (account manager)