Market Vision opět reprezentovala Českou republiku a Slovensko na mezinárodní konferenci MSPA E/A.

Koncem května se konal 25. ročník konference MSPA E/A, letos pod titulem „DO BEST WHAT MATTERS MOST“. Konference se konala v přímořské lokalitě Limassol na ostrově Kypr a byla pořádána management skupinou MSPA E/A, v jejímž čele je nyní Václav Šojdel, country manager české pobočky Market Vision a současný prezident asociace. Zástupci týmu Market Vision, Pavel Šafránek a Gabriela Šojdelová, se zúčastnili konference a znovu převzali prestižní ocenění Elite Membership 2024 za českou i slovenskou pobočku Market Vision. Tato ocenění byla udělena za významné kontinuální přispívání v oblasti průzkumu trhu a mystery shoppingu, popularizaci odvětví, etickou a profesionální činnost.

Konference přinesla inspirativní přednášky od odborníků z celého světa. Podle programu konference vystoupili řečníci z různých států. Tato mezinárodní účast přinesla pestrost pohledů a zkušeností, které obohatily diskusi o trendech v oblasti mystery shoppingu a zákaznické zkušenosti. Přednášející sdíleli inovativní přístupy a nápady, jak využít umělou inteligenci a nové technologie pro zlepšení kvality průzkumů trhu a mystery shoppingu. Jejich prezentace podnítily živou debatu s účastníky konference o budoucnosti oboru a výzvách, kterým čelí firmy při adaptaci na měnící se chování a preference zákazníků, zejména generace Z.

Pavel a Gabriela využili konference mimo jiné k utužení vztahů s kolegy nejen z Evropy, ale také Asie a Blízkého východu. Navázali nové obchodní kontakty a prohloubili přátelství, která během let, kdy je Market Vision aktivním elitním členem, vybudovali.

Děkujeme našemu týmu, Market Vision se díky jejich úsilí a aktivitě opět prosazuje v mezinárodním prostředí a potvrzuje, že je významnou a respektovanou agenturou v oblasti průzkumu trhu a mystery shoppingu.