Kvalita obsluhy stávajících klientů bank klesá

Výsledky čtvrtého ročníku studie zaměřené na hodnocení kvality obsluhy stávajících klientů bank potvrdily klesající trend v dané oblasti.

Průměrný naměřený tržní benchmark se již druhým rokem po sobě snížil (celkově v meziročním srovnání o 7 procentních bodů). Aktuální výsledky mimo jiné ukázaly, že 40 % klientů opustilo pobočku své banky po vyřešení primárního (servisního) požadavku bez jakékoliv snahy ze strany bankéře o rozvinutí dalšího jednání. Nastavený profil klienta zároveň bankéři nabízel možnost oslovit jej s nabídkou půjčky, ale odhalit tento skrytý potenciál vlastní iniciativou dokázala pouze třetina z navštívených bankéřů. 

Nejlépe hodnocenou ze sledovaných společností se stejně jako v loňském roce stala Air Bank, měření probíhalo v období listopad 2017 – leden 2018.

Pro více informací kontaktujte: michal.skalicky@marketvision.cz.