Koncept test, aneb jak na trhu uspět s novým nápadem

Inovace a nové nápady jsou pro udržení pozice na trhu nepostradatelné. Ne každá inovace ale znamená úspěch – nové produkty či služby nemusí být zákazníky přijaty dle očekávání a místo zvýšení tržeb mohou naopak přinést ztráty. Díky výzkumu můžete toto riziko eliminovat na minimum a otestovat si svůj nápad ještě předtím, než ho vypustíte do světa. Ideálním řešením pro měření potenciálu nového produktu či služby je koncept test. Díky koncept testu a zpětné vazby od Vaší cílové skupiny můžete svůj nápad dovést k dokonalosti a upravit ho tak, aby naplňoval potřeby zákazníků. Výsledky z koncept testu jsou také skvělým podkladem pro marketingovou komunikaci.

Koncept test lze provést pomocí kvalitativních (skupinové diskuze, rozhovory, online komunita) i kvantitativních metod (dotazníkové šetření). Výběr metody závisí na několika faktorech jako je např. velikost cílové skupiny či fáze realizace nápadu.

A jak testování probíhá?

Proces můžeme rozdělit do tří fází:

  1. Definování konceptu a cílů výzkumu – Prvním krokem je jasně definovat koncept, který chcete testovat. Může to být nový produkt, inovace stávajícího produktu nebo nová služba. Definování konceptu je klíčovým krokem pro stanovení výzkumných parametrů a cílů – koho a na co se chceme ptát.
  2. Realizace koncept testu – Respondenti jsou konfrontováni s konceptem, např. prostřednictvím textu, obrázků, videa nebo i vzorků. Důležité je koncept respondentům přiblížit co nejpřesněji – čím přesnější popis konceptu respondenti hodnotí, tím přesnější jsou také jejich odpovědi a výsledky. Základními parametry, které se při koncept testu měří, jsou atraktivita konceptu, jeho srozumitelnost, relevance (zda odpovídá potřebám zákazníků), jedinečnost na trhu, ale především potenciál využití.
  3. Analýza a závěry – Na základě výsledků se ukáže, zda stojí za to nápad realizovat a jak lze koncept dále rozvíjet. To může zahrnovat úpravy produktu, marketingové strategie nebo rozhodnutí o odložení projektu, pokud se nepotvrdila jeho životaschopnost.

Stojíte právě před rozhodnutím, zda investovat čas a finance do nového nápadu? Zjistěte nejdřív, co na něj říkají Vaši potenciální zákazníci. S koncept testem Vám rádi pomůžeme. V případě zájmu kontaktujte Danielu Kučerovou (daniela.kucerova@marketvision.cz).