Jak šťastně působili prodejci v 1. kvartálu 2017?

Jednou z našich aktivit, díky kterým jsme elitním členem organizace MSPA (Mystery Shopping Providers Association), je dlouhodobé měření tzv. Net Happiness Score (NHS), tedy míry „štěstí“ prodejců a jejich nadšení pro práci.

Metodicky je NHS obdobou známějšího a častěji sledovaného NPS (míra loajality zákazníků) a zároveň bylo prokázáno, že míra „štěstí“ prodejců právě s NPS koreluje.

Z aktuálních dat za Českou republiku vyplývá, že nejlepších výsledků dosahují zaměstnanci v sektoru automotive (50), následovaní bankami (42). Naopak nejmenší nadšení pro práci projevují prodejci v oblasti telekomunikací (20). Český průměr za první čtvrtletí letošního roku (38) nejlépe odráží oblast maloobchodního prodeje s výsledkem 39.