Informace pro klienty

Informace pro zadavatele výzkumných projektů v návaznosti na vládní opatření k omezení výskytu nové formy koronaviru.

Vážení a milí klienti,

vzhledem k aktuálním vládním opatřením v souvislosti omezení výskytu COVID-19 bychom Vás rádi informovali, jak situaci řešíme v oboru výzkumu trhu a veřejného mínění, tedy v rámci členských agentur SIMAR a spolupracujících agentur. 

Metody sběru dat, které vyžadují osobní kontakt s respondenty - osobní dotazování CAPI a PAPI, mystery shopping, skupinové diskuse, CLT - jsou pozastaveny. Omezili jsme, nebo pozastavili, veškeré aktivity, ve kterých se potkávají respondenti, tazatelé a naši zaměstnanci. Doporučujeme tento postup i nečlenským subjektům a pro podobné aktivity, které provádí sám zadavatel výzkumu. 

Výzkum se však nezastavil. Naše týmy pracují z domova, případně v upraveném režimu tak, aby neohrozily sebe navzájem. Poskytli jsme jim zabezpečený přístup a prostředky na to, aby mohly ve svých projektech pokračovat. 

Apelujeme na naše klienty, aby neukončovali výzkumné projekty, ale hledali, jak realizovat výzkum jiným způsobem. Podpoříte tak obor, v němž jsou zaměstnány stovky pracovníků v agenturách a tisíce po celé České republice v pozicích koordinátorů a tazatelů.

Jsme připraveni zkoumat dál metodami, které nemohou nikoho ohrozit. Nabízí se široká škála online metod, dále například telefonický výzkum realizovaný tazateli se vzdáleným nebo jinak zabezpečeným způsobem. Tam, kde změna metodiky není možná, hledáme společně s klienty vhodné řešení, například posun terénu na pokaranténní období, případně můžeme dovážit již sebraná data, nebo reportovat pouze odpovídající část výstupu výzkumného projektu. 

Výzkumné týmy se soustředí na to, aby co nejvhodnějším způsobem pokryly vzniklou mezeru v datové řadě a navázaly tak na rozdělanou práci. Pokud budete chtít cokoliv s námi probrat, najít, nebo vytvořit optimální řešení pro vaše aktuální výzkumné potřeby, jsme tu pro vás. 

Přemýšlíme nad tím, jak se spotřebitelské chování a chování promění, které změny budou jen krátkodobé a jaké se projeví trvale. Jsme připraveni vám o těchto změnách přinášet relevantní informace, které vám, stejně tak jako před “koronavirem”, pomáhaly v dobrém rozhodování ve vašich obchodních aktivitách. Rádi i nadále budeme poskytovat inspiraci a vhledy do mysli spotřebitelů a společnosti.  

S pozdravem a přáním klidu a rozvahy,

SIMAR, Hana Huntová, hana.huntova@simar.cz
Confess Research, Hana Kloučková, klouckova@confess.cz
CVVM, Paulína Tabery, paulina.tabery@soc.cas.cz
Data Collect, Michal Ševera, michal.severa@datacollect.cz
Ipsos, Radek Jalůvka, radek.jaluvka@ipsos.com
Kantar CZ, Petra Průšová, petra.prusova@kantar.com
Median, Přemysl Čech, premysl.cech@median.cz
Nielsen Admosphere, Tereza Šimečková, tereza.simeckova@admosphere.cz
NMS Market Research, Ondřej Veis, ondrej.veis@nms.cz
SC&C, Jana Hamanová, jhamanova@scac.cz
STEM/MARK, Jan Tuček, tucek@stemmark.cz
Market Vision, Martin Hrehovčík, martin.hrehovcik@marketvision.cz

Informace pochází z webu:

https://simar.cz/zpravy-simar/informace-pro-klienty.html