Den pro Centrum paraple

Market Vision je agentura plná mladých a šikovných lidí, a proto jsme se rozhodli věnovat měsíc říjen nepeněžnímu dárcovství v podobě poskytnutí našich mladistvých sil obecně prospěšné společnosti Centru Paraple v Malešicích. To pomáhá především lidem na vozíku po poškození míchy, ale i jejich rodinám zvládat těžkou životní situaci. Přiložili jsme tak ruce k dílu při podzimních pracích na zahradě, natírali zábradlí, stříhali růže, hrabali listí a konali jiné obdobné venkovní práce, které jsou pro osoby na vozíčku těžko zvladatelné.

Za skvělé organizace zaměstnanců Centra Paraple a navzdory studenému podzimnímu počasí jsme veškeré naplánované činnosti společnými silami zvládli a odměnou nám byl nejen výborný oběd a dobrý pocit z odvedené práce, ale také prohlídka a prezentace Centra Paraple, které se ujal pan Dolínek, manažer fundraisingu. Celou akci jsme zakončili opékáním buřtů na zahradě, která nabízí všestranné využití vč. možnosti uspořádání různých (i firemních) akcí - od grilování až po letní kino.

Každý rok využije služeb Centra Paraple více než 1 400 klientů, poskytnutí péče a udržení standardu je samozřejmě nákladné, nicméně i VY můžete Centru pomoci jak finančně, tak i nefinančně.

Kromě zaslání částky na účet uvedeném na stránkách Centra Paraple je možné podpořit jednorázově či dlouhodobě formou DMS, zakoupit dárek z Centra Paraple či poskytnout nepeněžní dárcovství v podobě dobrovolnictví, zakoupení produktů, poskytnutí služeb či pomoci zajištěním mediálního prostoru.

Pro naše zaměstnance byl tento společně strávený čas příjemným narušením běžného pracovního týdne a věříme, že tato akce pro nás nebyla poslední.