ochota a prístup ľudí v Market Vision
informovanosť v priebehu projektu
rýchlosť a zrozumiteľnosť komunikácie
riešenie problémových situácií
kvalita dodaných podkladov a výstupov
záujem o spoluprácu s Market Vision v budúcnosti
Odporučili by ste MV svojim priateľom?
Ako spokojne / enthusiasticky na vás pôsobili zamestnanci MV?
klient
dodávateľ / mystery shopper