ochota a přístup lidí v Market Vision
informovanost v průběhu projektu
rychlost a srozumitelnost komunikace
řešení problémových situací
kvalita dodaných podkladů a výstupů
zájem o spolupráci s Market Vision do budoucna
klient
dodavatel / mystery shopper