Audity v Telekomunikacích

Potřebujete zajistit nezávislé provedení auditu v celé prodejní či servisní síti?

Na základě Vašich standardů doporučíme prodejním místům vhodný postup a řešení.

Dodáme výstupy v elektronické i tištěné podobě včetně fotodokumentace.

Audit vzhledu prodejních míst s okamžitou odměnou v případě dodržení standardů.

Na co mohou být námi realizované audity zaměřeny?

dodržování standardů společnosti

zkontrolujeme požadavky firmy v praxi a flexibilitu jednotlivců i poboček při změnách, na základě znalosti Vašich standardů umíme okamžitě doporučit vhodné řešení nejen při identifikaci nedostatků

respektování firemních procesů

prověříme vše, co se může dotknout spokojenosti zákazníků, ale i zaměstnanců (reklamační procesy, systémová řešení, kontrolní činnost vedení prodejen atd.)

marketing a komunikace

zaměříme se na zákazníkem vizuálně vnímané podněty, využití aktuálních prvků - plakátů, letáků a polepů výloh, dále celkový stav interiéru a exteriéru pobočky (funkčnost nábytku a zařízení, osvětlení, zdivo, atd.)

majetek ve správě prodejny

vyhodnotíme dle vašich požadavků nakládání s majetkem společnosti, který má v užívání ať už Vaše značková, nebo franšízová prodejna

zboží a doplňkový prodej

ověříme, zda skladové zásoby odpovídají inventurním záznamům, správnost počtu kusů i jednotlivých položek

finance v pořádku

zaznamenáme nakládání s hotovostí a bezhotovostní transakce dané pobočky za Vás (kontrolujeme aktuální hotovost, karetní transakce, evidence)

Kontakt více

Kateřina Palubová

Kateřina Palubová

audit manager

tel: +420 603 418 055
katerina.palubova@marketvision.cz

Naše řešení od A do Z

Individuální přístup

Před samotným auditem chceme poznat Vaše firemní standardy, kulturu a požadavky, abychom se co nejvíce přiblížili výstupem Vaší představě.

Příprava hodnotících kritérií

Na základě podkladů zpracujeme jednotlivé kontrolní body a metodiku hodnocení.

Školení auditorů

Podrobné školení našich zkušených auditorů provádíme ve spolupráci se zadavatelem na vybraném prodejním místě.

Spring Reporting

Sběr výstupů a reporting výsledků z jednotlivých auditů včetně srovnání a sumáře zajistíme online ve Springu.

Co o nás říkají klienti více

nahoru