Audity v Automotive

Dodržují dealeři prodejní a servisní standardy Vaší značky, nebo už na řadu povinností dávno zapomněli?

Na základě Vašich standardů doporučíme prodejním místům vhodný postup a řešení.

Prověříme na všech dealerstvích dodržování předepsaných interních procesů kvality v oblasti prodeje i servisu.

Získejte systematický přehled o tom, jak se na dealerstvích dodržuje Corporate Identity Vaší značky.

Na co mohou být námi realizované audity zaměřeny?

dodržování Corporate Identity

CI v exteriéru i interiéru dealerství či servisu: symboly, pylony, vchody, systémy značení, nábytek, označení dílny a pracovních míst

prostory pro parkování

parkování pro zákazníky, předváděcí vozy, skladové vozy, prostory pro showroomové vozy

předváděcí, skladové a náhradní vozy

kontrola počtu, věku, TP, přihlášení na RZ, CoC listů, způsobu užívání v souladu se stanoveným účelem a podmínkami

práce s informačním systémem

schopnost personálu zaevidovat do DMS jednotlivé prodejní kroky, vypracování cenových nabídek a nabídek financování, práce se zákaznickou databází, vystavení servisní zakázky

servisní procesy

čekací lhůty, obeznámenost s cenami servisních úkonů a jejich kalkulace, evidence odpracovaného času, způsob ověření distribuce technických informací, ochrana servisovaných vozidel, systémové zajištění kvality opravy

marketingové a komunikační činnosti

prověření lokální marketingové a komunikační činnosti dealera, obeznámenosti zaměstnanců s marketingovými aktivitami a programy na podporu prodeje ze strany importéra, přítomnost předepsaných POS materiálů

procesy řízení kvality

dokumentace péče o zákazníka a předávání vozidel, práce s výsledky šetření zákaznické spokojenosti a jejich komunikace personálu, vyřizování reklamací a záručních oprav

vybavenost servisní dílny a skladu

stání, zvedáky, diagnostické vybavení, speciální nářadí, skladové prostory a jejich vybavenost předepsanými zásobami, dostupnost skladu pro dodavatele, skladování pneumatik dle principů správného zacházení

personál

počty prodejců, přijímacích techniků a mechaniků, jejich specializace, certifikace, školení

Kontakt více

Aleš Holakovský

Aleš Holakovský

account manager

tel: +420 608 664 865
ales.holakovsky@marketvision.cz

Naše řešení

Předauditní mystery shopping

Před auditem provedeme tajný nákup automobilu nebo reálnou servisní službu. Práci dealerství se získanými daty následně ověříme během auditu.

Příprava hodnotících kritérií

Na základě podkladů zpracujeme jednotlivé kontrolní body a metodiku hodnocení.

Školení auditorů na provozovně

Podrobné školení našich zkušených auditorů probíhá osobně ve spolupráci se Zadavatelem na vybraném prodejním místě.

Spring Reporting

On-line sběr dat a přehledný reporting výsledků.

Co o nás říkají klienti více

nahoru